Wonen en leven Wateroverlast voorkomen: Waterproof030

Hoe ziet uw tuin eruit? Staat u op het zachte gras, of op de harde tegels? Steeds meer Utrechters kiezen voor een betegelde tuin. Maar het regent vaker en harder. Dat zorgt op sommige plekken voor wateroverlast. Samen met u maken we Utrecht waterproof. Hieronder vindt u meer informatie om u te helpen bij het watervriendelijk maken van uw tuin.

Bezoek de watervriendelijke voorbeeldtuin

Aan de Costaricadreef 183 is een watervriendelijke voorbeeldtuin aangelegd om bezoekers te inspireren zelf hun tuin te vergroenen en waterproof te maken. Het regent namelijk steeds vaker en harder. Dat zorgt op sommige plekken voor wateroverlast. In de watervriendelijke tuin vindt u voorbeelden om dit te voorkomen: van een groen dak, tot regenton of gebroken tegels en grind. Studenten van het Wellant College maakten het ontwerp voor de tuin.

  • Wat: Watervriendelijke tuin
  • Waar: Costa Ricadreef 183
  • Wanneer: U kunt de tuin elke woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur bekijken

De tuin is aangelegd bij de voorbeeldwoning van Gasvrij thuis. In deze woning kunt u terecht voor vragen en advies over het aardgasvrij maken van uw huis.

Actie: ophalen tuintegels

Planten en bloemen zorgen dat regenwater op een natuurlijke manier weg kan. Stenen houden dit juist tegen. Gaat u voor meer groen en haalt u tegels uit uw tuin? Dan halen wij de tegels (minimaal 1 m2) bij u op. Deze actie loopt tot uiterlijk 31 december 2019 en geldt voor de eerste 200 aanvragen die voldoen aan deze voorwaarden:   

  • de actie geldt alleen voor particulieren
  • we beoordelen de aanvraag aan de hand van de schets of foto die u toevoegt
  • alleen tegels die plaatsmaken voor gras, planten of ander levend groen worden opgehaald
  • we halen geen zand, grond of planten op
  • we kunnen contact met u opnemen om de nieuwe inrichting van uw tuin te bekijken
  • we kunnen in bijzondere gevallen medewerking aan het ophalen van de tegels weigeren.  

Doe een aanvraag door dit formulier volledig in te vullen

Wat doen we samen?

Wilt u helpen om wateroverlast in uw straat te voorkomen? Dat kan door uw straat groener te maken, samen met andere bewoners. U kunt hiervoor een bijdrage aanvragen uit het Initiatievenfonds. Bewoners van de Griftstraat en de Poortstraat legden al geveltuinen aan. Bewoners van de Vermeulenstraat maakten hun appartementencomplex groener. En in de speeltuin aan het Kernkampplantsoen kwam gras in plaats van rubberen tegels.

Wat doet de gemeente?

De gemeente helpt bewoners om hun buurt waterproof te maken. Dat doen we op verschillende plekken in de stad. Ook combineren we nieuw- en verbouwprojecten met het aanleggen van groen of het verwijderen van asfalt of tegels. In het plan Gemeentelijke watertaken (pdf, 13.1 Mb) staat wat we nog meer doen om wateroverlast te voorkomen. We zorgen bijvoorbeeld dat ons rioolstelsel goed werkt: op sommige plekken leggen we een apart riool aan voor de afvoer van regenwater.

Afkoppelen

We zorgen dat ons rioolstelsel goed werkt: waar het kan, leggen we een apart riool aan voor de afvoer van regenwater, dit noemen we afkoppelen. Het regenwater wordt dan direct afgevoerd naar oppervlaktewater of in de bodem en hoeft niet meer naar de rioolwaterzuivering.

Waterdoorlatende bestrating

Om wateroverlast te voorkomen liggen er in sommige straten waterdoorlatende stenen. Dit zijn stenen met een extra brede voeg. Door deze voegen spoelt regenwater gemakkelijk de bodem in. Het regenwater spoelt niet onnodig weg naar het riool maar komt in het grondwater terecht.
Diverse straten in Hoograven-Zuid zijn al bestraat met deze waterdoorlatende klinkers. Ook in bijvoorbeeld de Lessepsbuurt en de Julianaparkbuurt zijn straten met deze stenen uitgevoerd. In Overvecht voeren we asfaltwegen uit met een gootje van deze waterdoorlatende stenen. In de komende jaren wordt dit in veel straten in Utrecht toegepast.

Bergbezinkbassins

Een bergbezinkbassin is een grote ondergrondse opvangbak waarin bij hevige regenval het te veel aan water uit het riool wordt opgevangen. Hierdoor komt er minder vuilwater in sloten en grachten terecht. De Catharijnesingel heeft bijvoorbeeld 2 van deze bergbezinkbassins.

Subsidie

Initiatievenfonds

Wilt u zich samen met uw buren inzetten voor uw buurt? Gebruik het Initiatievenfonds van de gemeente. Iedereen die een goed idee of plan heeft waar de buurt beter van wordt, kan een bijdrage ontvangen. Denk aan het samen aanleggen van geveltuintjes, het planten van bomen of het vergroenen van een speeltuintje.

Meer over het Initiatievenfonds

Subsidie groene daken

Bij de gemeente kunt u subsidie aanvragen voor het aanleggen van een groen dak of meerdere groene daken. Zolang het in totaal om minimaal 20 m2 gaat. Dat kan op uw woning, maar ook op een schuur of garage. De hoogte van de subsidie hangt af van de mate waarin het groene dak het water bergt.

Meer over groene daken 

Subsidie 'Blauwe Bewonersinitiatieven'

Het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden geeft subsidie voor initiatieven die ervoor zorgen dat mensen zich meer bewust worden van water en (duurzaam) waterbeheer. Denk aan het aanleggen van vijvers in de buurt, het aanleggen van bestrating waar water makkelijk doorheen kan of een natuurlijke inrichting van een schoolplein (eventueel met groen dak). De subsidie is voor gezamenlijke initiatieven met een gezamenlijk doel, dus niet voor 1 enkele woning. Het waterschap kan de helft van de kosten betalen tot maximaal 5000 euro.

Meer over Blauwe Bewonersinitiatieven

Subsidie 'Kiem'

Wilt u uw omgeving groener maken? Dan kunt u als stichting, vereniging of groep bewoners de subsidie Kiem aanvragen. U vraagt maximaal € 5.000 subsidie aan. Als de stad groener wordt, kan regenwater makkelijker weg en maken we de stad ook waterproof.

Lees de voorwaarden en hoe u deze subsidie kunt aanvragen

Geef regen de ruimte, maak Utrecht waterproof

Hulp en contact Waterproof

Telefoon

14 030

E-mail

waterproof030@utrecht.nl

 

 

 

Uw mening