Duurzame stad Waterproof Zeeheldenbuurt

Start project

Voorjaar 2020

Eind project

Voorjaar 2023

De laatste jaren hebben we te maken met zware regenbuien. In de Zeeheldenbuurt hebben bewoners van souterrainwoningen wateroverlast als het hard regent. Gemeente en bewoners werken samen om de Zeeheldenbuurt ‘waterproof’ te maken.

Volg het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het project Waterproof Zeeheldenbuurt? Dat kan via de app Zeeheldenbuurt van aannemer Jos Scholman.
U vindt deze app in de AppStore en de Google PlayStore.

Wat doen we en waarom?

 • We leggen in 14 straten in de Zeeheldenbuurt een hemelwaterriool aan. We sluiten de regenpijpen aan de voorkant (straatkant) van de huizen aan op het hemelwaterriool. Zo zorgen we dat regenwater goed kan wegstromen. Dat voorkomt wateroverlast.
 • We vragen bewoners om zelf de regenpijp aan de achterkant (tuinkant) aan te sluiten op het hemelwaterriool. Of het water op een andere manier af te voeren bijvoorbeeld richting een sloot. Hoe minder regenwater er in het bestaande riool komt, hoe kleiner de kans op wateroverlast.
 • We repareren een deel van het bestaande riool. Het riool is dan weer stevig en kan weer tientallen jaren mee.
 • Na de werkzaamheden aan het riool, richten we de straten tijdelijk in. Dan kan de grond inklinken.
 • Ongeveer 1 jaar later richten we definitief de straten in.
 • In dit project werken we met een peilgroep. Dit is een groep van 6 bewoners uit verschillende straten waar we iedere 4 weken mee overleggen. De peilgroep denkt met ons mee. Bijvoorbeeld over wat ze zien tijdens de werkzaamheden of wat er beter kan. Ook in tijden van corona komt de peilgroep – digitaal – bij elkaar.

Ontwerpen voor inrichting straten

In 2019 en 2020 vroegen we bewoners om mee te denken over de inrichting van de straten. Welke ideeën hadden zij? Deze ideeën hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de ontwerpen. De ontwerpen zijn nu definitief. Begin 2022 beginnen we met de definitieve inrichting van de straten.  

Admiraal van Gentstraat

Een aantal bewoners vroegen nog een keer naar het ontwerp te kijken. We hebben de volgende aanpassingen gedaan:

 • de fietstrommel tegenover huisnummer 51 is verplaatst naar het eind van de straat, aan het fietspad langs het spoor. Zo staat de trommel niet meer voor een souterrain raam. Tegenover huisnummer 51 komt een parkeervak terug.
 • de 2 fietsrekken in de buurt van huisnummer 83 zijn aan beide kanten van de straat vervangen door een parkeerplaats. 1 fietsenrek is geplaatst langs de tuinmuur van Jan van Galenstraat huisnummer 65. Daar staat dit fietsenrek nu ook al.
 • er is een extra fietsenrek geplaatst in de buurt van huisnummer 43. Hier vervalt een parkeerplek.

Van Speijkstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • de rijbaan is versmald naar 3,25 meter zodat we de stoepen aan beide zijden iets breder kunnen maken
 • op de hoek in de buurt van huisnummer 1 zijn boom, fietsenrek en parkeervak gewisseld
 • het fietsenrek in de buurt van huisnummer 17 is weggehaald. Op de hoeken van de straat zijn de rekken vergroot zodat het aantal rekken gelijk blijft
 • boom en fietsenrek in de buurt van huisnummer 16 zijn een klein stukje verplaatst richting huisnummer 18 in verband met de erker

M.H. Trompstraat

In het deel van de straat tussen huisnummer 32 en 48 is de rijbaan versmald naar 3,25m. Dit om de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken.

Van Brakelstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • de rijbaan in het eerste deel van de straat (tot huisnummer 10) is versmald naar 3,25m. Dit om de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken
 • de drempel is geplaatst voor de kruising met de M.H. Trompstraat
 • een deel van de fietsrekken in de buurt van huisnummer 12 is weggehaald

M.A. de Ruyterstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • de rijbaan is versmald naar 3,25m om zo de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken
 • de boomspiegels in de buurt van huisnummers 98 en 13A hebben we verlengd. Zo ontstaat er meer groen en voorkomen we dat er geparkeerd wordt in het middenstuk

Bekijk definitief ontwerp Admiraal van Gentstraat, Van Speijkstraat, M.H. Trompstraat, Van Brakelstraat, M.A. de Ruyterstraat (pdf, 1,2 MB)

F.C. Dondersstraat

Deze straat is onderdeel van de fietsroute van de Bilstraat richting Griftpark. We willen deze route beter herkenbaar maken. Dit betekent dat de rijbaan een combinatie van rood asfalt en gebakken klinkers krijgt. Op dit moment onderzoeken we de verdere inrichting. Als hier meer over bekend is, informeren we u hierover.   

Bleyenburgstraat

In deze straat zijn geen aanpassingen in het ontwerp.

Cornelis Evertsenstraat

In deze straat zijn geen aanpassingen in het ontwerp.

Alexander Numankade

Deze straat is onderdeel van de fietsroute van de Bilstraat richting Griftpark. We willen deze route beter herkenbaar maken. Dit betekent dat de rijbaan een combinatie van rood asfalt en gebakken klinkers krijgt. Op dit moment onderzoeken we de verdere inrichting. Als hier meer over bekend is, informeren we u hierover.

Van Speijkstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • de rijbaan is versmald naar 3,25m om zo de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken
 • op de hoek in de buurt van huisnummer 1 zijn boom, fietsenrek en parkeervak gewisseld
 • het fietsenrek in de buurt van huisnummer 17 is weggehaald. Op de hoeken van de straat zijn de rekken vergroot zodat het aantal rekken gelijk blijft
 • boom en fietsenrek in de buurt van huisnummer 16 zijn een klein stukje verplaatst richting huisnummer 18 in verband met de erker

M.H. Trompstraat

In deze straat zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • het fietsenrek naast de boom bij de ingang van huisnummer 3 en 5 is weggehaald. Deze huizen hebben mogelijkheid om op eigen terrein fietsen te stallen
 • in de buurt van huisnummer 12-14 is het volgende aangepast:
  • een fietsenrek is aan de andere zijde van de boom geplaatst
  • de lichtmast is naast het fietsenrek gezet
  • de drempel is in de buurt van de boom geplaatst

Admiraal van Gentstraat

In dit deel van de straat zijn er geen aanpassingen.

Bekijk definitief ontwerp F.C. Dondersstraat, Bleyenburgstraat, Cornelis Evertsenstraat, Alexander Numankade, Van Speijkstraat, M.H. Trompstraat, Admiraal van Gentstraat (pdf, 1,3 MB)

Buys Ballotstraat

Het ontwerp is voor deze straat niet aangepast.

Cornelis Houtmanstraat

Het ontwerp is voor deze straat niet aangepast.

Willem Barentszstraat

Het ontwerp is op de volgende 3 punten aangepast:

 • in de buurt van huisnummer 14-18 zijn een groot fietsenrek en parkeervak omgewisseld. Het fietsenrek staat nu voor huisnummer 16-18. De huizen vanaf huisnummer 16 hebben geen voortuin om fietsen te stallen
 • in de buurt van huisnummer 38 is het groenvak aan de andere zijde van het fietsenrek geplaatst. Het groenvak komt daardoor op dezelfde plek te staan als een bestaande plantenbak
 • in de straat tussen huisnummers 69 en 114 is de rijbaan versmald naar 3,25m om zo de stoepen aan beide zijden iets breder te kunnen maken

Heemskerkstraat

Het ontwerp voor deze straat is niet aangepast.

Bekijk definitief ontwerp Buys Ballotstraat, Cornelis Houtmanstraat, Willem Barentszstraat, Heemskerkstraat (pdf, 1,2 MB)

Planning aanleg van het hemelwaterriool

Planning Westkant
WanneerWaar
April t/m mei 2020Jan van Galenstraat - Is afgerond
Juni t/m augustus 2020Jan van Galenstraat (eerste stukje), Admiraal van Genstraat (tot hoek van Brakelstraat) - Is afgerond
Eind augustus - half november 2020Admiraal van Gentstraat, Bleyenburgstraat - Is afgerond
Eind oktober 2020 - begin maart 2021F.C. Dondersstraat - Is afgerond
Begin februari - eind juli 2021M.A de Ruyterstraat, Van Brakelstraat, M.H. Trompstraat, Van Speijkstraat
Half juli – half november 2021Alexander Numankade
Half oktober  - half december 2021Cornelis Evertsenstraat
Planning Oostkant
WanneerWaar
Juni t/m augustus 2020Cornelis Houtmanstraat - Is afgerond
Eind augustus - begin maart 2021Willem Barentszstraat - Is afgerond
Begin februari - eind maartCornelis Houtmanstraat - Is afgerond
Begin april 2021 - begin juli 2021Buys Ballotstraat

Wilt u ook een geveltuintje?

Een geveltuin maakt de straat groener en mooier. Meer groen en minder stenen is goed voor het opvangen van regenwater en trekt meer vlinders en bijen aan. Wilt u een geveltuin aanleggen? Dan kan de aannemer dit voor u doen, als hij de straten definitief inricht. We verwachten dat de definitieve inrichting eind 2021 (oostkant) en begin 2022 (westkant) begint.

Aan de oostzijde van het spoor verzamelt een bewonersgroep de wensen voor een geveltuin. Woont u aan de westzijde van het spoor en wilt u ook een geveltuintje laten aanleggen door de aannemer? Dan kunt u contact opnemen met Wijkbureau Noordoost. U kunt ook zelf een geveltuin aanleggen www.utrecht.nl/geveltuin

Schade melden

We doen er alles aan om schades aan woningen te voorkomen. We maken fotovooropnames voordat we met de werkzaamheden beginnen. Zo hebben we vooraf eventuele gebreken in beeld. Hebt u schade aan uw woning na de start van de rioolwerkzaamheden? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Wij schakelen dan onafhankelijke schade-experts in. Die beoordelen of de schade is ontstaan door de rioolwerkzaamheden. Wij handelen de schade verder af als:

 • de schade door de rioolwerkzaamheden komt
 • de schade door werkzaamheden aan het Ooglijdersgasthuis komt
 • niet direct duidelijk is wie de schade heeft veroorzaakt

Lees meer over het melden van schade

Zelf maatregelen tegen wateroverlast nemen

Wilt u zelf aan de slag om wateroverlast te voorkomen?

Bekijk de tips en maatregelen tegen wateroverlast

Waterproof Zeeheldenbuurt

Hulp en contact Waterproof