Duurzame stad Waterproof Zeeheldenbuurt

Start project

Voorjaar 2020

Eind project

Voorjaar 2022

De laatste jaren hebben we te maken met zware regenbuien. In de Zeeheldenbuurt hebben bewoners van souterrainwoningen wateroverlast als het hard regent. Gemeente en bewoners werken samen om de Zeeheldenbuurt ‘waterproof’ te maken.

Wat gaan we doen?

  • We leggen in 14 straten in de Zeeheldenbuurt een hemelwaterriool aan. Dit doen we in verschillende fases.
  • We sluiten de regenpijpen aan de voorkant (straatkant) van de huizen aan op het hemelwaterriool. Bewoners kunnen ook de regenpijp aan de achterkant (tuinkant) laten aansluiten.
  • In de straten worden voor de werkzaamheden foto's gemaakt. Ontstaat er schade tijdens de werkzaamheden? Dan kunnen gemeente en bewoners met behulp van deze fotovooropname de situaties vergelijken.
  • In de 14 straten relinen we ook een deel van het bestaande riool. Dit betekent dat we er een ‘kous’ in aanbrengen om het riool te verstevigen.
  • Na de werkzaamheden aan het riool, richten we de straten tijdelijk in. Dan kan de grond inklinken.
  • Ongeveer 1 jaar later richten we definitief de straten in.
  • In dit project werken we met een peilgroep. Dit is een groep van 6 bewoners uit verschillende straten waar we iedere 4 weken mee overleggen. De peilgroep denkt met ons mee. Bijvoorbeeld over wat ze zien tijdens de werkzaamheden of wat er beter kan. Ook in tijden van corona komt de peilgroep – digitaal – bij elkaar.

Definitieve ontwerpen

Hieronder vindt u de aangepaste ontwerpen en de reactienota. U kunt tot en met 14 november hierop reageren.

Admiraal van Gentstraat

In deze straat zijn wat kleine dingen veranderd. Tussen nummer 51A en 53 kappen we 3 bomen voor de aanleg van het regenwaterriool. Op een andere plek in de buurt komen hier bomen voor terug. Er komen 34 extra fietsklemmen, maar 3 parkeerplekken minder. In plaats van de geplande ondergrondse afvalcontainer zetten we nu de fietstrommel uit de Van Speijkstraat neer. In de Van Speijkstraat planten we dan een extra boom. Ook blijft de picknickbank staan. Tot slot klopten er een paar dingen niet in het ontwerp, er ontbrak bijvoorbeeld een boom. Dat hebben we nu hersteld.

Van Speijkstraat

In deze straat worden de parkeervakken verbreed. Auto’s hoeven niet meer op de stoep te parkeren. De stoepen aan beide kanten van de straat wordt 1,25 meter breed. We hebben 5 parkeerplekken weggehaald. De stoep kunnen we dan op sommige plekken breder maken, zodat voetgangers elkaar kunnen passeren. Ook planten we 6 nieuwe bomen en 29 extra fietsklemmen.

M.H. Trompstraat

In deze straat worden de parkeervakken verbreed. Auto’s hoeven niet meer op de stoep te parkeren. In het zuidelijk deel van de straat planten we 2 extra bomen. We plaatsen 42 extra fietsklemmen. Er verdwijnen 4 parkeerplekken.

Van Brakelstraat

In deze straat worden de parkeervakken verbreed. Auto’s hoeven niet meer op de stoep te parkeren. Ten opzichte van het eerdere ontwerp wordt de huidige situatie ter hoogte van het kruispunt met de Trompstraat herstelt. Dat betekent dat de 5 extra ingetekende parkeerplaatsen verdwijnen. De open ruimte ter hoogte van het kruispunt met de Trompstraat is deels ingevuld met groenvakken in plaats van paaltjes. Er komen 18 extra fietsklemmen bij.

M.A. de Ruyterstraat

In deze straat zijn weinig wijzigingen. De parkeervakken worden verbreed. Auto’s hoeven niet meer op de stoep te parkeren. In het midden van de straat blijft de bredere stoep staan. Dit doen we op verzoek van de bewoners. We hebben 30 extra fietsplekken toegevoegd. Hierdoor verdwijnen 3 parkeerplekken.

Bekijk definitief ontwerp Admiraal van Gentstraat, Van Speijkstraat, M.H. Trompstraat, Van Brakelstraat, M.A. de Ruyterstraat (pdf, 1,2 MB)

F.C. Dondersstraat

Er komen in de FC Dondersstraat 4 extra parkeerplekken. Deze komen ter hoogte van, en op de parkeerplaats bij het wijkbureau, en in het noordelijk deel van de straat ter hoogte van het Ooglijdersgasthuis. Tijdens de aanleg van het regenwaterriool verplanten we de bomen. Deze planten we weer terug. De ondergrondse containers verplaatsen we naar de ingang van het parkeerterrein bij het wijkbureau. Aan de overkant van de straat halen we de paaltjes weg. De rijbaan wordt iets smaller waardoor de stoep wat breder wordt. Hier komen smalle fietsrekken en groenvakken. Zo creëren we meer groen én meer fietsparkeren. En blijft parkeren op de stoep onmogelijk.

Bleyenburgstraat

Het profiel in de Bleyenburgstraat blijft hetzelfde: langsparkeren langs de woningen en haaks parkeren onder de bomen. Er verdwijnen 3 parkeerplekken door de nieuwe inrit van het Ooglijdersgasthuis en een extra boom langs het spoor.

Cornelis Evertsenstraat

In de Cornelis Evertsenstraat brengen we de oorspronkelijke inrichting terug: aan beide kanten parkeren en stoep. De parkeervakken worden verbreed zodat auto’s niet meer op de stoep hoeven te parkeren. Aan de kant van de woningen blijft de stoep even breed. In de huidige situatie (situatie voor verbouwing van het Ooglijdersgasthuis) zijn er 36 parkeerplekken in de straat, in de nieuwe situatie zijn dat er 32. We plaatsen fietsrekken voor 38 fietsen, in de huidige situatie is er ruimte voor 24 fietsen. Bij de verbouwing van het Ooglijdersgasthuis zijn er 13 bomen gekapt. Hiervoor plaatsen we 8 bomen terug.

Alexander Numankade

De inrichting van dit deel van de Alexander Numankade blijft hetzelfde met langsparkeren aan beide kanten van de straat. Er is ruimte voor extra fietsenrekken én 4 extra bomen. 1 parkeerplek is weggehaald voor een inrit naar het Ooglijdersgasthuis.

Van Speijkstraat

In deze straat verbreden we de parkeervakken. Auto’s hoeven niet meer op de stoep te parkeren. De stoepen aan beide kanten van de straat wordt 1,25 meter breed. We hebben 5 parkeerplekken weggehaald. De stoep kunnen we dan op sommige plekken breder maken zodat voetgangers elkaar kunnen passeren. Ook planten we 6 nieuwe bomen en 29 extra fietsklemmen.

M.H. Trompstraat

In deze straat verbreden we de parkeervakken. Auto’s hoeven niet meer op de stoep te parkeren. In het zuidelijk deel van de straat planten we 2 extra bomen. We plaatsen 42 extra fietsklemmen. Er verdwijnen 4 parkeerplekken.

Admiraal van Gentstraat

In deze straat zijn wat kleine dingen veranderd. Tussen nummer 51A en 53 kappen we 3 bomen voor de aanleg van het regenwaterriool. Op een andere plek in de buurt komen hier bomen voor terug. Er komen 34 extra fietsklemmen, maar 3 parkeerplekken minder. In plaats van de geplande ondergrondse afvalcontainer zetten we nu de fietstrommel uit de Van Speijkstraat neer. In de Van Speijkstraat planten we dan een extra boom. Ook blijft de picknickbank staan. Tot slot klopten er een paar dingen niet in het ontwerp, er ontbrak bijvoorbeeld een boom. Dat hebben we nu hersteld.

Bekijk definitief ontwerp F.C. Dondersstraat, Bleyenburgstraat, Cornelis Evertsenstraat, Alexander Numankade, Van Speijkstraat, M.H. Trompstraat, Admiraal van Gentstraat (pdf, 1,3 MB)

Buys Ballotstraat

In het oorspronkelijke ontwerp van de Buys Ballotstraat stelden we langsparkeren voor. De bewoners waren het hier niet mee eens. Daarom blijft in de Buys Ballotstraat het schuin parkeren onder de bomen. Dat betekent dat de inrichting van de straat vrijwel hetzelfde blijft. In het zuidelijk deel van de straat komen de extra groenvakken vervallen. Er zijn 2 parkeerplekken vervallen omdat deze niet pasten. Wel plaatsen we extra fietsrekken.

Cornelis Houtmanstraat

De bomen aan de zuidzijde van de Cornelis Houtmanstraat verplaatsen we naar een plek ergens anders in de wijk. Na aanleg van het regenwaterriool is er geen plek meer voor bomen. Aan deze kant van de straat verdwijnen ook de parkeervakken. De straat is hier te smal om aan 2 zijden te parkeren. De parkeerplekken komen allemaal aan de noordzijde van de straat. Aan het eind van de straat (richting Karel Doormanlaan) komen extra parkeerplekken. Het aantal parkeerplekken in de straat blijft per saldo gelijk. De ruimte aan de zuidzijde richten we in met fietsrekken en plantvakken. De bocht tussen Cornelis Houtmanstraat en de Buys Ballotstraat is zo ontworpen dat vrachtwagens tot 12 meter hier goed door kunnen. In de bocht mogen geen auto’s meer parkeren.

Willem Barentszstraat

In de Willem Barentszstraat maken we de parkeervakken breder. De stoep wordt daardoor wel iets smaller. Ook komt er extra groen in de straat. In het noordelijk deel planten 5 nieuwe bomen. Ten opzichte van het eerdere ontwerp (7 bomen) vervallen 2 extra bomen op het kruispunt met de Heemskerkstraat vanwege gebrek aan ruimte. Hiervoor in de plaats komen 2 groenvakken. We plaatsen extra fietsenrekken in de straat. Er verdwijnen 4 parkeerplekken.

Heemskerkstraat

In deze straat zijn de wijzigingen erg beperkt. Er is ruimte voor 1 extra parkeerplek.

Bekijk definitief ontwerp Buys Ballotstraat, Cornelis Houtmanstraat, Willem Barentszstraat, Heemskerkstraat (pdf, 1,2 MB)

Schade melden

We doen er alles aan om schades aan woningen te voorkomen. We maken fotovooropnames voordat we met de werkzaamheden beginnen. Zo hebben we vooraf eventuele gebreken in beeld. Hebt u schade aan uw woning na de start van de rioolwerkzaamheden? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons. Wij schakelen dan onafhankelijke schade-experts in. Die beoordelen of de schade is ontstaan door de rioolwerkzaamheden. Wij handelen de schade verder af als:

  • de schade door de rioolwerkzaamheden komt
  • de schade door werkzaamheden aan het Ooglijdersgasthuis komt
  • niet direct duidelijk is wie de schade heeft veroorzaakt

Lees meer over het melden van schade

Planning aanleg van het hemelwaterriool

Planning Westkant
WanneerWaar
April t/m mei 2020Jan van Galenstraat - Is afgerond
Juni t/m augustus 2020Jan van Galenstraat (eerste stukje), Admiraal van Genstraat (tot hoek van Brakelstraat) - Is afgerond
Eind augustus - half november 2020Admiraal van Gentstraat, Bleyenburgstraat - Is afgerond
Eind oktober 2020 - begin maart 2021F.C. Dondersstraat
Begin februari - eind juni 2021M.A de Ruyterstraat, Van Brakelstraat, M.H. Trompstraat, Van Speijkstraat
Eind mei - begin oktober 2021Alexander Numankade
Begin september  - begin november 2021Cornelis Evertsenstraat
Planning Oostkant
WanneerWaar
Juni t/m augustus 2020Cornelis Houtmanstraat - Is afgerond
Eind augustus - begin maart 2021Willem Barentszstraat
Begin februari - eind maartCornelis Houtmanstraat
Begin maart 2021 - begin mei 2021Buys Ballotstraat

Zelf maatregelen tegen wateroverlast nemen

Wilt u zelf aan de slag om wateroverlast te voorkomen?

Bekijk de tips en maatregelen tegen wateroverlast

Waterproof Zeeheldenbuurt

Hulp en contact Waterproof

Telefoon

14 030

E-mail

waterproof@utrecht.nl