Gezonde leefomgeving Bodemonderzoek Griftpark

Tot december 2019 vindt in het Griftpark bodemonderzoek plaats naar een bacteriegroep die de verontreiniging in de bodem van het Griftpark als het ware opeet. Voor Utrecht en de rest van Nederland is het interessant om te weten hoe deze ‘biologische afbraak’ werkt. Het Griftpark blijft tijdens het onderzoek gewoon open en we verwachten dat de overlast beperkt blijft.

Verontreinigde grond in het park

Op de plek van het Griftpark waren tot 1960 een gasfabriek en vuilnisbelt gevestigd. Deze hebben de bodem in en rond het park verontreinigd. Voordat het gebied in de jaren ’90 werd ingericht als park, is de verontreinigde grond ingepakt en geïsoleerd. Hierdoor komt de verontreiniging niet in aanraking met de oppervlakte of met het grondwater. Het ingepakte gebied wordt non-stop beheerst en gecontroleerd. Dit is een manier van opknappen (saneren) die vaker wordt gebruikt in Nederland.

Onderzoek naar ‘biologische afbraak’

De verontreiniging in het Griftpark verdwijnt sneller dan verwacht. Dat komt door een bacteriegroep die het afval afbreekt. Voor Utrecht en de rest van Nederland is het interessant om te weten hoe deze ‘biologische afbraak’ werkt. Dit kan namelijk helpen bij de aanpak van andere verontreinigde gebieden in Nederland. Met de bacterie kunnen we misschien de constante beheersing van verontreinigde gebieden afbouwen. Daarom hebben de gemeente Utrecht en het Rijk besloten de bacteriegroep te onderzoeken. De Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Deltares gaan het onderzoek uitvoeren.

Volgende fase onderzoek van start

In april 2019 gaat een gespecialiseerd bedrijf speciale peilbuizen plaatsen binnen het park. Dat gebeurt op 3 of 4 plekken. Met deze speciale peilbuizen kan onderzoek worden uitgevoerd naar het ‘gedrag’ van verontreinigende stoffen in hele dunne zandlaagjes. Er wordt weer geboord tot een diepte van 65 meter.

Het Griftpark blijft gewoon open. Op sommige plekken staan tijdelijke hekken waarbinnen gewerkt wordt. In de speeltuin vinden gedurende 1 tot 2 weken boringen plaats. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden is een gedeelte van de speeltuin afgesloten. Kunststof rijplaten zorgen ervoor dat het park niet beschadigd raakt. Een veiligheidsdeskundige van de gemeente ziet toe op het onderzoek.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening