Gezonde leefomgeving Meer onderzoek loodverontreiniging Lombok

Bodemonderzoek in 2017 wees uit dat er in 19 tuinen in Lombok West teveel lood zit. Deze tuinen worden op kosten van de gemeente gesaneerd en opnieuw ingericht. Om achter de oorzaak te komen, lieten we kort geleden een historisch onderzoek uitvoeren in Lombok. Naar aanleiding van dit onderzoek willen we vanaf oktober 2018 30 tot 40 tuinen onderzoeken in Lombok West en Oost.

Resultaten onderzoek

Uit het historisch onderzoek lijkt het dat op een aantal plaatsen in Lombok te veel lood in de bodem zit. Het gaat om de woonblokken tussen de Kanaalstraat, Sumatrastraat, Ceramstraat en Riouwstraat. Dit zijn de woonblokken dichtbij het Hamburgerterrein. Dit is het terrein waar ooit een lood- en zinkpletterij stond. Verder zijn er aanwijzingen dat verontreinigd afval van de lood- en zinkpletterij is gebruikt op 2 plekken:

  • voormalige fabrieksweg (bouwjaar 1872) langs de huidige Damstraat
  • een aantal woonblokken (bouwperiode 1897-1934) in Lombok West

Welke tuinen willen we onderzoeken?

We willen in 12 woonblokken 30 tot 40 tuinen onderzoeken. We kiezen de tuinen op basis van luchtfoto’s, bouwperiode en al bekende bodemonderzoeken. De bewoners van de 12 woonblokken zijn geïnformeerd. Ook organiseren we een inloopbijeenkomst voor deze bewoners. Bewoners en eigenaren van de tuinen waar we bodemonderzoek willen uitvoeren, informeren we in juli persoonlijk.

Het onderzoek start in oktober 2018  en duurt ongeveer 3 maanden.

Vervolg

Afhankelijk van de resultaten kan aanvullend bodemonderzoek nodig zijn in andere tuinen. De gemeente neemt in die gevallen contact op met de eigenaren en bewoners.

Waarom onderzoeken we tuinen op loodverontreiniging?

Te veel lood in de bodem kan een risico zijn voor de gezondheid. De gemeente streeft naar een gezonde leefomgeving voor iedereen. Daarom willen we weten waar de verontreinigingen zijn  en deze saneren als dat nodig is.

Gezondheidsrisico en gebruikersadvies

Het binnenkrijgen van lood kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen in aanraking komen met de verontreiniging door mond-handcontact (dit risico speelt met name bij jonge kinderen) of door het eten van ongewassen zelf geteelde groente. In oudere stedelijke gebieden is een verontreiniging nooit helemaal uit te sluiten. Daarom adviseren we mensen in deze gebieden het volgende:

  • was uw handen en die van uw kinderen na het werken of het spelen in de tuin
  • maak voor kinderen een plek met een schone laag grond, gras of tegels
  • was zelf geteelde groente en bodemfruit, zoals aardbeien. Beter nog  is het om groenten en bodemfruit in plantenbakken met schone teelaarde zetten.

Meer informatie

Wilt u het historisch onderzoek inzien? Mail dan naar bodeminfo@utrecht.nl of bel 14 030.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening