Gezonde leefomgeving Nedereindseplas

De Nedereindseplas bestaat uit 2 diepe plassen die zijn ontstaan door zandwinning: de Westplas en de Oostplas. De Westplas is nu gesaneerd. Voor de Oostplas maken we een saneringsplan.

De plassen waren ooit groter dan ze nu zijn. Om de diepe plassen kleiner te maken, zijn verschillende soorten afval als dempingsmateriaal gebruikt. Op de gedempte delen van de plas zijn vervolgens 2 stortheuvels gemaakt. Het afval in de stortheuvels is afgedekt. Het afval dat voor de demping is gebruikt is niet afgedekt aan de zijde van het water. Daarom is in 2016 de Westplas gesaneerd. Nu is de Oostplas aan de beurt.

Saneren Oostplas

Voor de Oostplas ontwikkelen we een nieuw saneringsplan. Het plan presenteren we in de tweede helft van 2020.

Saneren Westplas klaar

Eind december 2016 was de sanering klaar (zie onderstaand kaartje).

In de periode 9 maart tot 24 april 2020 werken we de gesaneerde oever van de Westplas netjes af. Door de werkzaamheden is het wandelpad tijdens de werkzaamheden afgesloten. Na de werkzaamheden ligt er een mooi wandelpad en halen we alle bouwhekken weer weg.

Deze manier van saneren is sober en doeltreffend. Eerder is deze techniek succesvol gebruikt bij dijkverzwaringen. De gemeente blijft het water in en rond de Nedereindseplas in de gaten houden om te zien of de sanering goed zijn werk blijft doen.

Zwemverbod

Open zwemwater moet aan strenge eisen voldoen. Het moet schoon en veilig zijn voor de gebruikers. De provincie Utrecht stelde in 1996 een zwemverbod in voor beide plassen omdat ze de veiligheid en kwaliteit van het water niet konden garanderen. Zwemmen mag pas als de provincie vindt dat de plassen voldoen aan de eisen voor open zwemwater.

Informatie over gezond en veilig zwemmen

Voorgeschiedenis

In de periode 1964 - 1988 zijn de 2 plassen gedeeltelijk gedempt met deels verontreinigd afval, zoals bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, chemisch afval en verontreinigde grond. Het is onbekend wat voor afval er precies is gestort en hoe vervuild dit is. Het gedempte oppervlakte is in totaal 29 hectare. In beide plassen staat het oppervlaktewater direct in contact met het afval waarmee de plas gedeeltelijk is gedempt.

Tussen 1988 en 1993 zijn op het gedempte terrein 2 stortheuvels aangebracht. Deze stortheuvels zijn op een milieuverantwoorde manier aangelegd; het afval in de heuvels is helemaal afgedekt en geïsoleerd. Nadat de stortactiviteiten stopten, is het terrein ingericht als recreatiegebied.

In 1996 werden in de oever gevaarlijke materialen gevonden. Scherpe voorwerpen zoals opstaande staven betonijzer waaraan zwemmers zich kunnen verwonden. Ook werd duidelijk dat delen van de oever zo steil zijn dat het nodig is om ze steviger te maken. De provincie Utrecht stelde een zwemverbod in.

Het saneren van de plas startte in 2007 in de westelijke plas. Eerst werd een laag grond aangebracht over het afval. Dit moest ervoor zorgen dat het water van de plas niet meer in contact kwam met de vervuiling. Omdat deze laag grond wegzakte, is het werk in 2008 stilgelegd. In 2010 heeft de aannemer folie op het afval gelegd. Deze folie zorgt ervoor dat het water van de plas niet meer in contact komt met het afval. De sanering heeft daarna een aantal jaren stilgelegen vanwege een conflict met de aannemer over de uitvoering. De gemeente heeft de juridische procedures over dit conflict gewonnen.

 

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening