Gezonde leefomgeving Sanering Nedereindse Plas

De Nedereindse Plas bestaat uit 2 diepe plassen die zijn ontstaan door zandwinning: de Westplas en de Oostplas. De Westplas is gesaneerd. Voor de Oostplas is een plan gemaakt om de sanering af te maken.

Saneren Oostplas en Westplas

De plassen waren ooit groter dan ze nu zijn. Om de diepe plassen kleiner te maken, zijn verschillende soorten afval als dempingsmateriaal gebruikt. Op de gedempte delen van de plas zijn daarna 2 stortheuvels gemaakt. Het afval in de stortheuvels is afgedekt. Het afval dat voor de demping is gebruikt is niet afgedekt aan de zijde van het water. Daarom is in 2016 de Westplas gesaneerd. Nu is de Oostplas aan de beurt.

We hebben de kwaliteit van het water in beide plassen jarenlang in de gaten gehouden. We weten nu dat het dempingsmateriaal veel minder invloed heeft op het water van de plassen dan werd verwacht. Daarom hebben we het plan aangepast voor de Oostplas.

Saneren Oostplas

We hebben een plan gemaakt om de om de sanering af te ronden. In dit plan blijven we de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers van de Oostplas in de gaten houden. De raad neemt daar nog een beslissing over.

Saneren Westplas - klaar

Sinds december 2016 hebben we de Westplas gesaneerd. Dit deden we steeds in fases. Een deel van de noordelijke oever hebben we afgedekt met folie. Dit voorkomt contact tussen het water in de plas en het afval in de oever. We blijven het folie en het water in en rond de Nedereindseplas controleren.

Recreatiegebied

We zijn bezig om het gebied rond de Nedereindse Plas verder te ontwikkelen als recreatiegebied. Zodat bezoekers hier kunnen wandelen, fietsen en van de natuur kunnen genieten. We doen dat samen met buurgemeenten, het recreatieschap De Stichtse Groenlanden en de provincie Utrecht.

Zwemverbod

Open zwemwater moet aan strenge eisen voldoen. Het moet schoon en veilig zijn voor de gebruikers. De provincie Utrecht stelde in 1996 een zwemverbod in voor beide plassen omdat ze de veiligheid en kwaliteit van het water niet konden garanderen. Zwemmen mag pas als de provincie vindt dat de plassen voldoen aan de eisen voor open zwemwater.

Lees meer over gezond en veilig zwemmen

Voorgeschiedenis

1964 - 1988

De 2 plassen zijn gedeeltelijk gedempt met deels verontreinigd afval, zoals bouw- en sloopafval, huishoudelijk afval, chemisch afval en verontreinigde grond. Het is onbekend wat voor afval er precies is gestort en hoe vervuild dit is. Het gedempte oppervlakte is in totaal 29 hectare. In beide plassen staat het oppervlaktewater direct in contact met het afval waarmee de plas gedeeltelijk is gedempt.

1988 - 1993

Op het gedempte terrein zijn 2 stortheuvels aangebracht. Deze stortheuvels zijn op een milieuverantwoorde manier aangelegd; het afval in de heuvels is helemaal afgedekt en geïsoleerd. Nadat de stortactiviteiten stopten, is het terrein ingericht als recreatiegebied.

1996

Er werden in de oever gevaarlijke materialen gevonden. Scherpe voorwerpen zoals opstaande staven betonijzer waaraan zwemmers zich kunnen verwonden. Ook werd duidelijk dat delen van de oever zo steil zijn dat het nodig is om ze steviger te maken. De provincie Utrecht stelde een zwemverbod in.

2007 - 2016

Het saneren van de plas startte in de westelijke plas. Eerst werd een laag grond aangebracht over het afval. Dit moest ervoor zorgen dat het water van de plas niet meer in contact kwam met de vervuiling. Omdat deze laag grond wegzakte, is het werk in 2008 stilgelegd. In 2010 heeft de aannemer folie op het afval gelegd. Deze folie zorgt ervoor dat het water van de plas niet meer in contact komt met het afval. De sanering heeft daarna een aantal jaren stilgelegen vanwege een conflict met de aannemer over de uitvoering. De gemeente heeft de juridische procedures over dit conflict gewonnen. De sanering van de Westplas is uiteindelijk in 2016 afgerond.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl