Gezonde leefomgeving Tuinen met loodverontreiniging in Lombok

De gemeente saneert ten minste 19 tuinen in de Utrechtse wijk Lombok Oost. In de tuinen zit te veel lood in de bodem. De tuinen worden op kosten van de gemeente opnieuw ingericht.

We ontdekten de verontreiniging na een bodemonderzoek in 2017 voor het verbeteren van de afwatering van de tuinen. Op 9 oktober 2017 was hierover een informatiebijeenkomst (pdf, 50 kB). Bij vervolgonderzoek bleek een te hoog loodgehalte aanwezig in 19 tuinen op een voormalig binnentuinterrein. De rapporten Bodemonderzoek lood in achtertuinen Lombok blok 1 en blok 2 zijn op te vragen via bodeminfo@utrecht.nl.

Herkomst onbekend

Waar de verontreiniging precies vandaan komt is onbekend. Waarschijnlijk is het voormalige binnenterrein opgehoogd met ernstig met lood verontreinigde grond.

Saneren

De tuinen moeten volgens de wet bodembescherming worden gesaneerd. Zodat er daarna geen gezondheidsrisico’s meer zijn voor de huidige en toekomstige bewoners. De bewoners van 9 andere tuinen op of aan het voormalige binnenterrein kunnen kiezen of hun tuin gesaneerd wordt. Hun tuinen zijn ook verontreinigd met lood, maar niet zo erg dat de gemeente verplicht is te saneren. Er is geen reden om aan te nemen dat ergens anders in de wijk ook zulke concentraties lood voorkomen. Wel doen we nog historisch onderzoek en bodemonderzoek op vergelijkbare plekken, om het zeker te weten. In de komende maanden maken we een saneringsplan. We verwachten dat de sanering op zijn vroegst begin 2019 kan starten.

De bewoners zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd en in januari 2018 is een informatie­bijeenkomst geweest (pdf, 64 kB). Bekijk het uitgebreide verslag van de informatiebijeenkomst (pdf, 74 kB).

Gevolgen voor de aanpak van wateroverlast

Eind februari organiseerde de gemeente een informatiebijeenkomst over het project Waterproof Lombok. In dit project werken de gemeente en woningeigenaren samen om de wateroverlast in de buurt Lombok tegen te gaan. Dit project gaat gewoon door. De sanering van de tuinen start nadat de werkzaamheden voor Waterproof Lombok klaar zijn. Dat is naar verwachting in januari 2019. 

Gezondheidsrisico en gebruikersadvies

Het binnenkrijgen van lood kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen in aanraking komen met de verontreiniging door mond-handcontact (dit risico speelt vooral bij jonge kinderen) of door het eten van zelf geteelde groente met name als die niet gewassen wordt. In oudere stedelijke gebieden is een verontreiniging met lood nooit uit te sluiten.  Daarom geeft de gemeente een gebruikersadvies aan mensen in deze gebieden. Dit advies luidt:

  • was uw handen en die van uw kinderen na het werken of het spelen in de tuin
  • maak voor kinderen een plek met een schone laag grond, gras of tegels
  • was zelf geteelde groente en bodemfruit, zoals aardbeien. Beter nog is het om groenten en bodemfruit in plantenbakken met schone teelaarde zetten

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl

Uw mening