Actieplan geluid

De gemeente heeft op 16 juli 2019 een nieuw actieplan voor geluid vastgesteld. We willen zorgen voor minder verkeerslawaai. Omdat het hoort bij een aantrekkelijke en gezonde stad. In het actieplan geluid Utrecht staan de grootste geluidsopgaven in Utrecht. Ook willen we dat stille plekken blijven bestaan. In het actieplan leest u hoe we dat willen doen.

Actieplan geluid bekijken

Lees het actieplan geluid (pdf, 1,44 MB)

Geluidsoverlast in de stad aanpakken

Utrecht groeit binnen de bestaande stad. Dit biedt de kans om het gebruik van de auto niet te laten groeien in de stad. We willen zorgen voor minder verkeerslawaai. Omdat het hoort bij een aantrekkelijke en gezonde stad. Vooral op plekken waar woningen dicht op de weg staan en veel verkeer langsrijdt. Het Actieplan Geluid laat zien welke mogelijkheden er zijn om het geluid van het verkeer in de stad terug te dringen. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • lagere snelheid van het verkeer
  • stiller asfalt
  • minder verkeer
  • meer OV en fiets
  • stillere bussen
  • elektrisch vervoer
  • vergroening van bermen
  • geluidsschermen en gevelisolatie

Door maatregelen slim te combineren willen we de overlast van verkeerslawaai verminderen.

Stille plekken koesteren

Plekken waar het nog stil of rustig is, moeten worden gekoesterd. Utrecht heeft gelukkig nog veel locaties in de stad die relatief stil zijn. De gemeente probeert bestaande rustige gebieden te behouden. En als het mogelijk is zorgen we voor nieuwe stillere gebieden, zoals hofjes.

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier