Geluid Ontwerp actieplan geluid

De gemeente werkt aan een nieuw actieplan voor geluid. We willen zorgen voor minder verkeerslawaai. Ook willen we dat stille plekken blijven bestaan. In het ontwerp actieplan leest u hoe we dat willen doen.

Utrecht wil de geluidssituatie in de stad verbeteren. Omdat het hoort bij een aantrekkelijke en gezonde stad. In het ontwerp actieplan geluid Utrecht staan de grootste geluidsopgaven in Utrecht.

Ontwerp actieplan geluid bekijken

Lees het ontwerp actieplan geluid (pdf, 1,1 MB)

Verkeerslawaai in de stad aanpakken

Utrecht groeit en het verkeer in de stad neemt toe. Mensen hebben daarom overlast van verkeerslawaai. Er zijn straten met veel verkeer en woningen dicht op de weg, zoals de Amsterdamsestraatweg en de Adelaarstraat. Het actieplan laat zien welke mogelijkheden er zijn om het geluid van het verkeer in de stad terug te dringen. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • minder verkeer
  • meer OV en fiets
  • stil asfalt
  • lagere snelheid van het verkeer
  • stillere bussen
  • elektrisch vervoer
  • vergroening van bermen
  • geluidsschermen en gevelisolatie

Door maatregelen slim te combineren willen we de overlast van verkeerslawaai verminderen.

Stille plekken bewaren

Plekken waar het nog stil of rustig is, moeten worden gekoesterd. Utrecht heeft gelukkig nog veel locaties in de stad die in vergelijking met de omgeving relatief stil zijn. De gemeente probeert bestaande rustige gebieden te behouden. En als het mogelijk is zorgen we voor nieuwe stillere gebieden, zoals hofjes.

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier