Wonen en leven Milieu

een man op het dak van een huis met zonnepanelen en een schoorsteen op de achtergrond

Duurzame stad

Utrechters wekken steeds meer zelf energie op en besparen slim. Woningen en kantoren zijn vaker duurzaam gebouwd. In 2050 willen we een circulaire economie hebben. Lees alles over de duurzame stad.


graafmachine in aarde

Bodem

Bodemonderzoek en bodemsanering worden uitgevoerd op locaties waar als gevolg van een bodemverontreiniging risico's voor mens en milieu aanwezig zijn.


kruispunt

Geluid

Iedereen ervaart geluid anders: wat de een aangenaam vindt, ervaart de ander als hinder.  Te veel geluid is slecht voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, en daarom heeft de overheid regels vastgelegd.


Water

De gemeente draagt zorg voor het transport van afvalwater en de kwaliteit van het Utrechtse water. Wilt u een vergunning aanvragen of een melding doen van wateroverlast? Hoe dat werkt, leest u hier.


Geel bord met verbetering luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Utrecht wil evenwichtige aandacht voor ruimtelijke, economische en milieubelangen bij de inrichting van de stad. Dan kan de zorg om schonere lucht worden gecombineerd met de zorg voor een leefbare stad, die zich op een verantwoorde manier kan ontwikkelen.


gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen

De laatste jaren is er veel discussie over gevaarlijke stoffen. Het gaat dan om de risico's van het opslaan, maken en vervoeren.