Bodem Bodemverontreiniging

Hoe is de bodem in Utrecht vervuild geraakt en wat doen we er aan? U kunt hier op deze pagina's meer over lezen.

Er zijn verschillende soorten bodemverontreinigingen. Maar ook verschillende soorten oorzaken. De gemeente Utrecht heeft in 2005 een inventarisatie gedaan van alle verdachte activiteiten in het verleden. Dit levert een beeld van de bodemkwaliteit op in de hele gemeente. Als er een verdachte locatie is, of als er inderdaad bodemverontreiniging wordt aangetroffen, wordt dit met een bodemonderzoek in verschillende stappen onderzocht. Deze onderzoeken gebeuren via vaste landelijke regels.

Wat is bodemverontreiniging?

Utrechters wonen op een laag afval van onze voorouders. Die hadden nog geen vuilnisbakken en vuilnisbelten. Utrecht is ook nog vervuild door bijvoorbeeld:

  • zink en koper van dakgoten
  • lood van oude waterleidingen en uit benzine en puin
  • metalen uit geglazuurde dakpannen en potscherven
  • PAK´s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) door branden, teer, asfalt en as uit kachels
  • olie van tankstations, olietanks bij huizen
  • oplosmiddelen door lekkages bij stomerijen, drukkerijen en metaalverwerkers
  • asbest door sloop van (delen van) gebouwen

Is het erg?

Soms wel. Een krop sla op vervuilde grond kan schadelijke stoffen opnemen. Als we die sla eten, komen die stoffen in ons lichaam, wat schadelijk kan zijn. Oplosmiddelen kunnen zich in het grondwater verspreiden. Als dat in een drinkwaterwingebied is, dan kan dit in het drinkwater terecht komen. 

Bodemverontreiniging kun je ontdekken door bodemonderzoek te doen.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl