Bodem Begrippenlijst

Bodem, grond en grondwater
De bodem is de bovenste laag van de aardkorst en bestaat uit grond en grondwater. Milieuproblemen zitten vaak in de bovenste meters van de bodem. Grondwater zit dieper in de bodem. Hoe diep, hangt af van het seizoen en de hoogte van de bodem. De Utrechtse Dom bijvoorbeeld staat op een heuvel. Het grondwater zit daar wel vijf meter diep. Aan de randen van de stad is dat soms maar een meter.

Geval van ernstige bodemverontreiniging
De verontreiniging die is gevonden, en afhankelijk van de omvang geval van bodemverontreiniging wordt genoemd. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als meer dan 25 m3 grond of meer dan 100 m3 grondwater verontreinigd is met een concentratie boven de interventiewaarde

Als er geen geval van ernstige bodemverontreiniging is aangetroffen, hoeft de bodem niet gesaneerd te worden. 'Ernstig' betekent niet meteen dat het 'erg' is. Dat wordt bepaald in de risicobepaling.

Immobiel of mobiel?
Immobiel is een verontreiniging in de bodem die zich niet verspreidt. De verontreiniging blijft dus op zijn plek en gaat niet naar het grondwater of de bodemlucht. Voorbeelden zijn zware metalen en PAK. Een verontreiniging is mobiel als die zich wel verspreidt. De verontreiniging blijft niet op zijn plek en verplaatst zich door de grond, verspreidt naar het grondwater of naar de bodemlucht. Voorbeelden zijn benzineproducten of gechloreerde stoffen.

Interventiewaarde
Als de gehalten in de bodem hoger zijn dan de interventiewaarde, moet er iets gebeuren. De vraag is dan of er meer boringen met gehalten boven de interventiewaarde zijn. Zo ja, dan volgt een berekening of de verontreiniging een risico geeft.

Risico en noodzaak tot spoedige sanering
Als er risico's zijn voor de gezondheid, voor de ecologie of voor verspreiding spreken we van een noodzaak tot spoedige sanering. Of er een risico is, wordt bepaald aan de hand van landelijke normen en modellen.

Streefwaarde
We gebruiken drie soorten gehalten die aangeven hoe schoon of vies de bodem is: streefwaarde, interventiewaarde en tussenwaarde. Streefwaarde betekent dat de grond schoon is. De streefwaarde staat ook wel bekend als AW2000 (Achtergrondwaarde 2000) of als Normen voor landbouw/natuur.

Tussenwaarde
Deze zit precies tussen de interventiewaarde en de streefwaarde in. Als gehalten boven de tussenwaarde worden gemeten, is meer onderzoek nodig. Mogelijk zijn er dan ook interventiewaarde-overschrijdingen.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl