Bodem Eigen grond

Staat uw huis of bedrijf op schone grond?

Als u een ander huis wilt, kijkt u naar de kwaliteit van het pand. Of het groot genoeg is en of de omgeving u bevalt. Maar hoe zit het met de bodem? Die is vaak onzichtbaar, maar toch kan de grond vervuild zijn. Dat heet ook wel een verborgen gebrek.

Het is verstandig om u te verdiepen in de grond onder uw woning. Zit er bijvoorbeeld een olietank onder uw woning of in uw tuin? De gemeente heeft archieven over (mogelijke) verontreiniging in kaart gebracht. Die kunt u opvragen. Deze informatie is ook belangrijk als u gaat (ver)bouwen. U moet dan in veel gevallen aantonen dat de bodem geschikt is. Of als u grond uit uw tuin wilt verplaatsen en u hiervoor bodemgegevens moet aanleveren.

Vraag bodeminformatie aan

U ziet dan via internet een overzicht met de volgende onderdelen.

  • Een kaartje met algemene informatie over de bodem op het gevraagde adres.
  • Een overzicht in tabelvorm met de historische informatie over het gevraagde adres en een overzicht met historische informatie over de omgeving met een straal van 25 meter om het perceel. U kunt daarin lezen welke activiteiten op en nabij dit stuk grond hebben plaatsgevonden en waar nog een olietank in de grond zit. Is er al bodemonderzoek gedaan, dan kunt u dit onderzoek komen inzien. Voor het inzien van bodemdossiers betaalt u kosten.
  • Welke bronnen gebruikt zijn.
  • Een uitleg over het overzicht.

De gemeente heeft niet alle informatie. Hebt u zelf meer of andere informatie? Wilt u deze informatie dan aan ons doorgeven? Wij onderzoeken deze informatie en verwerken deze in onze digitale kaart. Zo krijgen we steeds meer kennis van de stad.

Als er daadwerkelijk bodemverontreiniging is aangetroffen, is het belangrijk te weten wie hiervoor aansprakelijk is.

Inzien of meenemen bodemdossiers

U kunt de bodemdossiers inzien op het Stadskantoor. Stuur een e-mail naar bodeminfo@utrecht.nl om een afspraak te maken. U kunt ook de informatie op een usb-stick meenemen. Dat kost geld, tenzij u zelf een usb-stick meeneemt.

Kosten

Het online opvragen van bodeminformatie met de omgevingsrapportage is gratis. Aan het inzien van bodemdossiers zijn wel kosten verbonden.

Raadplegen, downloaden, historisch onderzoek en verwerken dossierinzage:
€ 36,60 voor 30 minuten.

Usb-stick om bodemdossiers mee te nemen: € 10.

U kunt alleen met pin betalen. U krijgt een kassabon (op naam) met de btw. Wij versturen geen factuur.

Bouwen of verbouwen

Als u wilt (ver)bouwen moet u aantonen dat de bodem geschikt is door een bodemonderzoek te doen. Dat geldt ook als u van een bedrijfspand een woning gaat maken.

U hoeft geen bodemonderzoek te doen als:

  • er geen mensen in het bouwwerk verblijven;
  • er al een afdoende bodemonderzoek is (maximaal 4 jaar oud);
  • er geen bouwvergunning nodig is of slechts een lichte bouwvergunning;
  • het bouwwerk de grond niet raakt of als de functie van het gebouw gelijk blijft (geldt niet voor nieuwbouw).

In alle andere gevallen moet u een bodemonderzoek doen, dat moet voldoen aan de normen NEN 5740, NVN 5725 en NEN 5707. Een bodemonderzoeksbureau weet wat dat betekent. Vraag vrijblijvend meerdere offertes op, want de prijzen kunnen verschillen.

Als er voor de bouw eerst gesloopt moet worden, moet er ook bodemonderzoek op de plaats van de gesloopte gebouwen plaatsvinden.

Als er voor de bouwwerkzaamheden een grondwateronttrekking nodig is, moet u dit melden en mag u geen vlekken van nabij gelegen grondwaterverontreinigingen aantrekken, zie hiervoor de pagina grondwateronttrekking.

Mag u bouwen of niet?

In het onderzoeksrapport kunt u het vaak al lezen: de bodem is geschikt/ongeschikt voor het gebruik. U moet het rapport samen met de bouwaanvraag indienen. Is de bodem geschikt dan krijgt u een bodemkwaliteitsverklaring. Zo niet, dan komen er eisen in de bouwvergunning te staan. Bijvoorbeeld dat de bodem voor de bouw gesaneerd moet zijn. Als u twijfelt kunt u contact met ons opnemen om het bodemonderzoek door te spreken.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl