Bodem Eigen grond

Staat uw huis of bedrijf op schone grond?

Als u een ander huis wilt, kijkt u naar de kwaliteit van het pand. Of het groot genoeg is en of de omgeving u bevalt. Maar hoe zit het met de bodem? Die is vaak onzichtbaar, maar toch kan de grond vervuild zijn. Dat heet ook wel een verborgen gebrek.

Vraag een rapport op

Het is verstandig om u te verdiepen in de grond onder uw woning. Zit er bijvoorbeeld een olietank onder uw woning of in uw tuin? De gemeente heeft archieven over (mogelijke) verontreiniging in kaart gebracht. Die kunt u opvragen. Deze informatie is ook belangrijk als u gaat (ver)bouwen. U moet dan in veel gevallen aantonen dat de bodem geschikt is. Of als u grond uit uw tuin wilt verplaatsen en u hiervoor bodemgegevens moet aanleveren.

Vraag bodeminformatie aan

Hoe ziet het rapport eruit?

U ziet dan via internet een overzicht met de volgende onderdelen.

 • Een kaartje met algemene informatie over de bodem op het gevraagde adres.
 • Een overzicht in tabelvorm met informatie uit het verleden over het adres en over de omgeving in een straal van 25 meter. Daarin ziet u wat er op dit stuk grond gebeurd is en of er nog een olietank in de grond zit. Is er al bodemonderzoek gedaan? Dan kunt u dit onderzoek komen inzien.
 • De bronnen van onze informatie.
 • Een uitleg over het overzicht.

We verversen 2 keer per maand de data. Neem contact met ons op als u twijfelt. Dan weet u zeker of er wel of geen (nieuwe) informatie beschikbaar is.

Inzien of meenemen gegevens

U kunt de gegevens over de grond (bodemdossiers) inzien op het Stadskantoor. Stuur een e-mail naar bodeminfo@utrecht.nl om een afspraak te maken. U kunt ook de informatie op een usb-stick meenemen. Dat kost geld, tenzij u zelf een usb-stick meeneemt.

Kosten

Het online opvragen van bodeminformatie met de omgevingsrapportage is gratis. Aan het inzien van bodemdossiers zijn wel kosten verbonden.

 • Raadplegen, downloaden, historisch onderzoek en verwerken van inzien dossier:
  € 36,60 voor 30 minuten.
 • Usb-stick om bodemdossiers mee te nemen: € 10.

U kunt alleen met pin betalen. U krijgt een kassabon (op naam) met de btw. Wij versturen geen factuur.

Bouwen of verbouwen

Wilt u (ver)bouwen? Dan moet u soms aantonen dat de bodem geschikt is door een bodemonderzoek te doen. Dat geldt ook als u van een bedrijfspand een woning gaat maken.

U hoeft geen bodemonderzoek te doen als:

 • er geen mensen in het bouwwerk verblijven
 • er al een afdoende bodemonderzoek is (maximaal 4 jaar oud)
 • er geen bouwvergunning nodig is of slechts een lichte bouwvergunning
 • het bouwwerk de grond niet raakt of als de functie van het gebouw gelijk blijft (geldt niet voor nieuwbouw)

In alle andere gevallen moet u een bodemonderzoek doen, dat moet voldoen aan de normen NEN 5740, NVN 5725 en NEN 5707. Een bodemonderzoeksbureau weet wat dat betekent. Vraag meer offertes op, want de prijzen kunnen verschillen.

Moet voor de bouw eerst gesloopt worden? Dan moet u ook bodemonderzoek op de plaats van de gesloopte gebouwen laten doen.

Soms is het nodig voor de bouwwerkzaamheden grondwater te onttrekken. Dan moet u dit melden. U mag geen vlekken van nabij gelegen grondwaterverontreinigingen aantrekken. Zie de pagina Grondwateronttrekking.

Mag u bouwen of niet?

In het onderzoeksrapport kunt u het vaak al lezen: de bodem is geschikt/ongeschikt voor het gebruik. U moet het rapport samen met de bouwaanvraag indienen. Is de bodem geschikt? Dan krijgt u een bodemkwaliteitsverklaring. Zo niet, dan komen er eisen in de bouwvergunning te staan. Bijvoorbeeld dat de bodem voor de bouw gesaneerd moet zijn. Neem bij twijfel contact met ons op om het bodemonderzoek door te spreken.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl