Bodem Aansprakelijkheid

Stel dat uw terrein verontreinigd is. Wie draait dan op voor de sanering? Wanneer moet u saneren? En eventuele schade?

De vervuiler betaalt?

Als u een vervuild terrein hebt, kunt u proberen de vervuiler (of de veroorzaker) aan te spreken voor de saneringskosten.

De vervuiler (of de veroorzaker) hoeft niet altijd te betalen. Als de vervuiling al vóór 1975 gebeurde, kunt u de veroorzaker er meestal niet meer op aanspreken.

Soms is de veroorzaker van de verontreiniging wel aansprakelijk maar is hij er niet meer, is hij inmiddels overleden of is een bedrijf verdwenen. Dan is soms de eigenaar van de vervuilde grond aansprakelijk.
Een paar jaartallen zijn belangrijk als het gaat om te bepalen of een eigenaar aansprakelijk is.

  • Hebt u een perceel gekocht vóór 1975, dan bent u doorgaans niet aansprakelijk.
  • Kocht u tussen 1975 en 1983? Dan bent u aansprakelijk als u van de verontreiniging had kunnen weten. Bijvoorbeeld doordat het in de transportakte vermeld staat of omdat er veel publiciteit over geweest is.
  • Kocht u tussen 1983 en 1990 een verontreinigd terrein? Dan bent u ook alleen aansprakelijk als u van de verontreiniging had kunnen weten. Maar er wordt nu wél eerder van uit gegaan dat u het had kunnen weten.
  • Bij aankoop tussen 1990 en 1993 is een eigenaar in beginsel aansprakelijk met uitzondering van:
    • een bewoner of
    • een 'kleine zelfstandige'
  • Bij aankoop na 1993 is een eigenaar in beginsel aansprakelijk.

Het bovenstaande is een algemene weergave van zaken. In concrete gevallen zal het steeds van de specifieke omstandigheden afhangen of iemand aansprakelijk is.

Voor professionele aankopers gelden strengere normen, waaronder een onderzoeksplicht en eventueel een saneringsplicht.

Schade bij derden

Het verhaal hierboven gaat over aansprakelijkheidstelling door de overheid voor saneringskosten. Maar het is ook nog mogelijk dat een bodemverontreiniging schade veroorzaakt bij 'derden'. Denk bijvoorbeeld aan verontreiniging die zich verplaatst naar een terrein van de buren. De eigenaar van zo'n terrein (en dat kan dus ook de overheid zijn) kan de eigenaar van het vervuilde perceel aansprakelijk stellen voor de schade die daardoor ontstaat.

Verder is het zo dat ook bij verkoop van een vervuild terrein de verontreiniging een rol speelt. Daarover moeten tussen de koper en verkoper afspraken worden gemaakt.

Wanneer saneren?

Is uw terrein zo vervuild dat er risico's voor mens, milieu en verspreiding zijn? Dan neemt de gemeente een besluit, een zogenoemde beschikking. Daarin staat met welke stoffen de bodem is vervuild en voor welke datum de sanering moet beginnen. Dit maken we bij omwonenden bekend en er komt een bericht in de krant. De eigenaar of andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen deze beslissing. Op de pagina bodemsanering en de pagina wettelijke procedures vindt u meer informatie.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl