Bodem Energiepunt Bodem

Een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO-systeem) zorgt ervoor dat warmte van de zomer wordt opgeslagen in de bodem, om later in de winter te gebruiken voor verwarming. Een WKO-systeem kan interessant zijn voor kantoren en gebouwen met voldoende vraag naar warmte en koude.

Wilt u:

  • Met uw buren of andere gebouwen in de buurt gezamenlijk bodemenergie toepassen?
  • Meer rendement uit uw huidige WKO-systeem krijgen?
  • Informatie voor uw haalbaarheidsonderzoek naar een open bodemenergiesysteem (warmte- en koudeopslag oftewel WKO)?
  • Een nieuw of bestaand gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) melden?

Bij het Energiepunt Bodem vindt u relevante informatie over archeologie, monumentale bomen, grondwaterniveaus, verontreinigingen en ondergrondse infrastructuur. Het Energiepunt Bodem vereenvoudigt aanvragen en houdt de belangen van bestaande en nieuwe initiatieven in het oog. Daarmee wil de gemeente goed functionerende bodemenergiesystemen bevorderen en waar nodig regie voeren op het gebruik van de bodem.

De gemeente Utrecht stimuleert initiatieven voor bodemenergie en alliantievorming tussen initiatiefnemers en eigenaren van bodemenergiesystemen, Het Energiepunt Bodem is onderdeel van de Green Deal Utrechtse Energie die de gemeente Utrecht heeft gesloten met de Rijksoverheid. De gemeente werkt hierbij nauw samen met de provincie Utrecht, het waterschap HDSR en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Samenwerking potentieel bodemenergie optimaal benutten

Wilt u als initiatiefnemer of als bedrijvenkring in uw gebied samenwerken om het potentieel aan bodemenergie optimaal te benutten? De gemeente werkt graag met u mee. Denk hierbij aan het afstemmen met de provincie en de betrokken disciplines binnen de gemeente.

Wilt u gemeentegrond gebruiken voor bronnen of verbindend leidingwerk? Dan kunnen hierover afspraken gemaakt worden in een overeenkomst voor opstal. In dit geval is ook een opbreekvergunning nodig.

Voor het haalbaarheidsonderzoek stellen wij onze informatie beschikbaar. Deze informatie heeft u nodig voor uw bodemenergieplan voor de provincie en/of gemeente.

 

Sector Milieu en Mobiliteit

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
energie.bodem@utrecht.nl