Bodem Geothermie, een duurzame warmtebron

Geothermie (aardwarmte) is een milieuvriendelijk alternatief voor het stoken van gas en kolen en kan meehelpen om van Utrecht een klimaatneutrale stad te maken.

Bij geothermie gebruiken we de warmte die diep in de aarde aanwezig is. Daarvoor wordt een diep gat in de grond geboord waaruit water met hoge temperatuur wordt opgepompt. Sommige andere landen gebruiken al jaren geothermie. In Nederland gebruiken we het al in de glastuinbouw. Geothermie is te gebruiken voor het verwarmen van gebouwen. Ook kunnen we de warmte omzetten in elektriciteit.

Geothermie in Utrecht

Het initiatief GOUD (Geothermie Utrecht Oost Duurzaam) onderzoekt de mogelijkheden van geothermie in Utrecht. Dit is een initiatief van 6 Utrechtse bedrijven en kennisinstellingen. Ze werken samen om warmte (en later mogelijk elektriciteit) te winnen via ultradiepe geothermie (dieper dan 5 kilometer) voor gebouwen op het Utrecht Science Park en in Rijnsweerd.

Samen met de provincie zet de gemeente Utrecht zich in om het gebruik van geothermie te onderzoeken. We steunen de onderzoeksfase van het initiatief GOUD door:

  • De verschillende belangen in beeld te brengen.
  • Gesprekken over geothermie te organiseren met de betrokken partijen en de stad.
  • Bevorderen van kennis en ervaring in onze regio over deze vernieuwende duurzame ontwikkeling.

Sector Milieu en Mobiliteit

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
energie.bodem@utrecht.nl