Bodem Open bodemenergiesystemen

Een open bodemenergiesysteem onttrekt grondwater en infiltreert dit na gebruik weer terug in de bodem. In de winter wordt grondwater uit de warme bron opgepompt; de warmte van het grondwater wordt met behulp van een warmtepomp ingezet voor verwarming. Het afgekoelde water wordt teruggepompt. Na ongeveer een half jaar wordt de circulatierichting omgedraaid. In de zomer wordt grondwater uit de koude bron gebruikt voor koeling. De diepte van de bronnen varieert meestal van 20 tot 300 meter onder het maaiveld. In Utrecht is dit grotendeels beperkt tot 50 meter.

7 tips voor opdrachtgevers

Meestal zijn meerdere partijen met verschillende belangen betrokken bij een WKO. Gezamenlijk moeten zij ervoor zorgen dat het beoogde WKO-systeem goed is afgestemd op het huidige en de toekomstige energiebehoefte van het gebouw. Dit om daadwerkelijk bij te dragen aan hernieuwbare energie en lagere gebruikskosten.  We bevelen de 7 tips bij inkoop van bodemenergiesystemen (pdf, 113 kB) van harte bij u aan.

Vergunning

Vraag uw vergunning voor open bodemenergiesystemen (WKO) aan bij de Provincie Utrecht.

Informatie voor het haalbaarheidsonderzoek

Voer eerst een haalbaarheidsonderzoek uit voordat u een vergunning aanvraagt voor een open bodemenergiesysteem voert. De gemeente Utrecht kan u daarbij helpen met de volgende informatie.

Sector Milieu en Mobiliteit

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
energie.bodem@utrecht.nl