Bodem Rendement verhogen

Wilt u meer rendement halen uit uw WKO-installatie? Uit onderzoek blijkt dat niet alle WKO-installaties optimaal functioneren.

Het is ingewikkelde materie. Verschillende kenmerken en belangen spelen een rol. De gemeente Utrecht wil hier samen met Utrechtse WKO-gebruikers meer grip op krijgen om de kosten te verlagen en te zorgen voor lagere CO2-emissies.

Kwaliteitszorg bodemenergiesystemen

Er wordt een nieuwe landelijke erkenningsregeling voor ontwerp en beheer van bodemenergiesystemen opgezet. Het kennisinstituut voor de installatiesector ISSO heeft hiervoor in samenwerking met de bodemenergiebranche een aanpassing gedaan in de bestaande ontwerprichtlijn ISSO 39.  

Om de exploitatie van vooral bestaande bodemenergiesystemen (BES) te verbeteren door meer kwaliteitszorg in de beheersfase heeft de gemeente Utrecht samen met ISSO de Checklist Kwaliteitszorg BES Utrecht (pdf, 35 kB) opgesteld. Deze aanpak richt zich op het doelmatig gebruik van grondwater, uitgaand van een adequaat energieprofiel van het gebouw. Doelmatig gebruik van andere energiebronnen en beperking van de energievraag van het gebouw vallen buiten de checklist.

Sector Milieu en Mobiliteit

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
energie.bodem@utrecht.nl