Bodem WKO-allianties & gebruik gemeentegrond

Samenwerking potentieel bodemenergie optimaal benutten

Wilt u als initiatiefnemer of als bedrijvenkring in uw gebied samenwerken om het potentieel aan bodemenergie optimaal te benutten? De gemeente werkt graag met u mee. Denk hierbij aan het afstemmen met de provincie en de betrokken disciplines binnen de gemeente.

Wilt u gemeentegrond gebruiken voor bronnen of verbindend leidingwerk? Dan kunnen hierover afspraken gemaakt worden in een overeenkomst voor opstal. In dit geval is ook een opbreekvergunning nodig.

Voor het haalbaarheidsonderzoek stellen wij onze informatie beschikbaar. Deze informatie heeft u nodig voor uw bodemenergieplan voor de provincie en/of gemeente.

 

Sector Milieu en Mobiliteit

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Telefoon
14 030

E-mail
energie.bodem@utrecht.nl