Bodem Grond verplaatsen

Als u grond of ander materiaal gaat verplaatsen, bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, moet u rekening houden met verschillende regels.

Het besluit bodemkwaliteit gaat over het toepassen van grond, bagger, bouwstoffen en over de borging van de kwaliteit van het bodembeheer. We willen namelijk dat schone grond schoon blijft. Daarom zijn de regels voor het hergebruik van licht verontreinigde grond vastgelegd in een bodembeheerplan en een bodemkwaliteitskaart.

Wat doet u met grond?

Bent u een particulier en hebt u grond over, bijvoorbeeld als u uw tuin heeft opgeknapt? Als de grond verontreinigd is, kunt u deze niet zomaar afgraven en wegbrengen. Als de grond niet verontreinigd is, zijn er verschillende locaties waar de grond naar toe kan. Hier vindt u een overzicht van alle regels.

De kwaliteit van de grond bepalen

Als u niet weet wat de kwaliteit van uw grond is, kunt u bodeminformatie over uw adres opvragen. Ook kunt u kijken in de Nota Bodembeheer op de pagina Nota Bodembeheer en Besluit Bodemkwaliteit. Is er al een bodemonderzoek bekend? Dan staat er in of de grond ernstig of niet ernstig verontreinigd is.

Optie 1: uw grond is niet verontreinigd

Schone grond brengt u naar de afvalscheidingsstations in de stad. Grotere hoeveelheden grond brengt u naar de Grondbank.

Optie 2: uw grond is niet ernstig verontreinigd

Niet ernstig verontreinigde grond brengt u naar de Grondbank. Als u meer dan 50 m3 grond afvoert, moet u dit ook melden bij de gemeente.

Optie 3: uw grond is ernstig verontreinigd

Als u gaat graven in ernstig verontreinigde grond, dan wordt dit beschouwd als een saneringshandeling. Uw grond is ernstig verontreinigd als dit blijkt uit een bodemonderzoek of als er op uw perceel eerder een sanering is uitgevoerd waarbij niet alle ernstige verontreiniging is verwijderd. Volgens de Wet Bodembescherming moet u het afgraven melden bij de gemeente.

BUS-melding doen

Informatie over de procedure vindt u op de pagina Wettelijke procedures. U bent zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van zo'n sanering. De nieuwe (schone) situatie wordt bij het Kadaster geregistreerd.


Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl