Bodem Projecten

Af en toe hebben we in Utrecht grote projecten rond bodemsanering.

Tuinen in Lombok

In een aantal tuinen in Lombok zit te veel lood in de bodem. De tuinen worden op kosten van de gemeente gesaneerd en opnieuw ingericht.
Lees meer over de sanering in Lombok

Nedereindseplas

In de Nedereindseplas is in het verleden afval gedumpt. Over een lengte van ongeveer 1000 meter is er direct contact tussen het vervuilde materiaal en het water van de plas. De gemeente maakt deze oevers schoon.

Lees meer over de Nedereindseplas

Griftpark

Bij het aanleggen van het Griftpark in de jaren '70 werd een flinke bodemverontreiniging ontdekt. Dit was afkomstig van een gasfabriek die daar tot 1960 stond. Ook was het gebied als vaaltterrein gebruikt. In grond en grondwater zaten olie, cyanide, koolwaterstoffen en teerachtige stoffen. De grond was vervuild tot 35 meter diep en het grondwater tot wel 50 meter.

Van 1993 tot 2002 hebben we de bodem gesaneerd. Weghalen van de vervuiling bleek niet mogelijk. Daarom is 8 hectare verontreinigde bodem onder het terrein helemaal ingepakt. Het grondwater in dit ingepakte terrein pompen we nog steeds op om het schoon te maken.

Stukken in Het Utrechts Archief

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl