Bodem Bodemonderzoek Griftpark

Tot december 2019 vindt in het Griftpark bodemonderzoek plaats naar een bacteriegroep die de verontreiniging in de bodem van het Griftpark als het ware opeet. Voor Utrecht en de rest van Nederland is het interessant om te weten hoe deze ‘biologische afbraak’ werkt. Het Griftpark blijft tijdens het onderzoek gewoon open en we verwachten dat de overlast beperkt blijft.

Verontreinigde grond in het park

De gemeentelijke gasfabriek aan de Blauwkapelseweg, vanaf de hoek met de Kleine Singel, rond 1960
De gemeentelijke gasfabriek rond 1960.

Op de plek van het Griftpark waren tot 1960 een gasfabriek en vuilnisbelt gevestigd. Deze hebben de bodem in en rond het park verontreinigd. Voordat het gebied in de jaren ’90 werd ingericht als park, is de verontreinigde grond ingepakt en geïsoleerd. Hierdoor komt de verontreiniging niet in aanraking met de oppervlakte of met het grondwater. Het ingepakte gebied wordt non-stop beheerst en gecontroleerd. Dit is een manier van opknappen (saneren) die vaker wordt gebruikt in Nederland.

Onderzoek naar ‘biologische afbraak’

De verontreiniging in het Griftpark verdwijnt sneller dan verwacht. Dat komt door een bacteriegroep, die het afval afbreekt. Voor Utrecht en de rest van Nederland is het interessant om te weten hoe deze ‘biologische afbraak’ werkt. Dit kan namelijk helpen bij de aanpak van andere verontreinigde gebieden in Nederland. Met de bacterie kunnen we misschien de constante beheersing van verontreinigde gebieden afbouwen. Daarom hebben de gemeente Utrecht en het Rijk besloten de bacteriegroep te onderzoeken. De Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en Deltares gaan het onderzoek uitvoeren.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Het onderzoek duurt tot december 2019 en bestaat uit 3 stappen.

  1. Onderzoek naar de huidige verontreiniging van de bodem en het grondwater. Hiervoor wordt op verschillende plekken in het park zo’n 25 centimeter breed en tot 30 meter diep geboord.
  2. Onderzoek in het laboratorium naar de bacteriën. Hiervoor worden monsters van de bodem en het grondwater genomen.
  3. Onderzoek naar de manier waarop het grondwater zich onder het park door verplaatst. Hiervoor worden peilbuizen geplaatst.

Wat merkt u van het onderzoek?

Het Griftpark blijft tijdens het onderzoek gewoon open en de overlast is beperkt. De boringen vinden plaats tijdens kantoortijden en worden gedaan door een gespecialiseerd bedrijf uit België. Het bedrijf gebruikt kunststof rijplaten om het park niet te beschadigen. Een veiligheidsdeskundige van de gemeente ziet toe op de werkzaamheden.  

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl