Milieu Circulaire stad

Knoopkazerne in herbouw

Nieuwe huizen bouwen met materialen uit afgebroken huizen. Een papierfabriek draaien met bermgras. Of kleding en meubilair een tweede leven geven in plaats van deze te laten maken en invoeren vanuit andere landen. Dat is de gedachte achter de 'circulaire economie'.

Schematisch weergave van Lineaire en circulaire economie. Lineaire economie: grondstoffen->produtie->gebruik->restafval. Circulaire ecomomie: duurzame productieduurzaam gebruik recycling

Als snelst groeiende stad van Nederland wil Utrecht in 2050 volledig circulair zijn. Daarvoor is een grote omslag nodig. In de economie die we nu hebben, gebruiken we grondstoffen, we maken er een product van en gooien het weg. We verspillen op grote schaal grondstoffen en materialen. In een 'circulaire economie' gebruiken we producten en materialen opnieuw. Producten worden zo ontworpen dat ze makkelijk uit elkaar worden gehaald, gerepareerd en hergebruikt. En gemaakt met respect voor mens en milieu.

Circulair bouwen

Circulair bouwen betekent dat je niet alles zo maar sloopt en afvoert. Bij het ontwerp van een gebouw let je er al op dat je alle materialen later weer uit elkaar kunt halen en hergebruiken. Utrecht gaat hiermee ervaringen opdoen op 2 plekken. In het Beurskwartier rondom het station Utrecht Centraal gaan we gebouwen en de openbare ruimte slim ontwerpen. Het hergebruik van materialen staat hierin centraal. Hier wordt nu de vroegere Knoopkazerne aan de Croeselaan herontwikkeld tot een modern en toekomstbestendig Rijkskantoor. Naast het Rijkskantoor komt een circulair paviljoen met horecabestemming. Ook zijn er plannen om het bedrijventerrein Werkspoorkwartier bij de Cartesiusweg opnieuw te ontwikkelen. Dat moet een voorbeeldgebied worden met ruimte voor creatieve, circulaire bedrijven.

de vroegere knoopkazerne
De voormalige Knoopkazerne
de herontwikkeling tot multifunctioneel rijkskantoor
Ontwikkeling tot rijkskantoor De Knoop met verschillende functies

Waarom een circulaire economie?

Steden groeien en er zijn steeds minder grondstoffen. Daarom gaan we in Utrecht aan de slag met het slim ontwerpen van gebouwen, de openbare ruimte en met deze nieuwe vorm van productontwikkeling.

Wat kunt u zelf doen?

  • Zamel uw afval gescheiden in.
  • Gooi oude apparaten niet weg, maar laat ze repareren bij bijvoorbeeld een Repair café. In Utrecht zijn er maandelijkse Repair Cafés in 10 wijken
  • Koopt u iets nieuws? Kies voor spullen die lang mee gaan en die ook makkelijk te repareren zijn. Zijn ze ook eenvoudig uit elkaar te halen en opnieuw te gebruiken, wanneer u ze straks niet meer nodig hebt?

Wat levert een circulaire economie Nederland op?

  • Ruim 50.000 banen
  • 10% afname van de uitstoot van C02
  • 20% waterbesparing in industrie
  • 25% minder invoer van grondstoffen
  • 7 miljard euro voor de Nederlandse economie
infographic circulaire economie

De regionale Alliantie Cirkelregio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen verschillende regionale partijen, waar Utrecht mee samen toewerkt naar een circulair georganiseerde regio.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl