Milieu CO2-monitoring

De gemeente bepaalt aan de hand van energieverbruiksgegevens de jaarlijkse CO2-uitstoot van de stad. Door deze uitstoot te vergelijken kunnen we een trend zichtbaar maken.

Hieronder vindt u gegevens over de CO2-uitstoot in Utrecht. Ook leggen we uit welke knelpunten een rol spelen bij het vaststellen van de CO2-uitstoot.

Moet u als adviseur uitrekenen hoeveel minder CO2-uitstoot een besparingsmaatregel oplevert? Dan moet u de Utrechtse kengetallen gebruiken. Deze kengetallen kunnen anders zijn dan de landelijke waarden. Daarnaast is in Utrecht warmtelevering een belangrijke energiedrager. Daarmee moet u rekening houden bij het bepalen van de CO2-uitstoot.

In de volgende documenten wordt u wegwijs gemaakt.

Zie ook de pagina Luchtkwaliteit.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl