Milieu Beleid duurzaam bouwen

De gemeente heeft haar beleid voor duurzaam bouwen beschreven in een aantal plannen en nota's.

  • De kadernota duurzaam bouwen (pdf, 1,5 MB) is de basis.
  • Het Waterplan (pdf, 1,9 MB) gaat over het verminderen van verontreiniging van water en de waterbodem.
  • Het FSC-convenant (pdf, 300 kB) gaat over het gebruik van hout met het FSC-keurmerk voor duurzaam en sociaal bosbeheer.

Energiebeleid

Op de deelsite Energie vindt u het energiebeleid. De ambitie is om Utrecht in 2030 CO2-neutraal te krijgen. Energie is natuurlijk ook een belangrijk onderwerp binnen duurzaam bouwen. Inwoners, eigenaren van gebouwen en bedrijven kunnen de uitstoot van CO2 verlagen. Dat kan bij het aanpassen van woningen, grote opknapbeurten of nieuwbouw.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl