Milieu Professionals

De gemeente wil haar beleid voor duurzaam bouwen samen met professionele partners in de stad uitvoeren. Bouwplannen in de stad moeten allemaal bijdragen aan het bereiken van deze doelen.

Hulpmiddelen

De gemeente daagt u uit om samen met ons de ambities op het gebied van duurzaamheid waar te maken. Er zijn allerlei hulpmiddelen en tools om u te ondersteunen.

  • Zo kunt u een deellicentie op GPR-Gebouw aanvragen. Met dat programma kunt u uw bouwplan doorrekenen en zo zichtbaar maken hoe het staat met de duurzaamheid.
  • Een 'visie op de toekomstbestendigheid van een bouwplan' kan helpen om te komen van idee tot duurzaam ontworpen gebouw. Waarom is juist dit project, op deze locatie, een goede ontwikkeling, nu én in de toekomst? Zie als voorbeeld het visiedocument van AVVN uit 2006, (pdf, 1,5 MB).
  • Het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen Woningbouw is een waardevol hulpmiddel voor woningbouw.
  • Bij het bouwen van kantoren of bedrijfsgebouwen is ook GreenCalc+ een goed hulpmiddel. En er is het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen Utiliteitsbouw.
  • Bij duurzame stedenbouw spelen allerlei onderwerpen een rol: energievoorziening, water en groen, leefbaarheid en vervoer. Het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw helpt de ontwerper om zijn plannen beter gericht op de toekomst te maken. Met het 'Duurzaamheidsprofiel van een locatie' (DPL) kunt u afspraken vastleggen. DPL kan ook helpen bij het proces van ontwerpen. DPL hebben wij in Utrecht gebruikt bij Rijnenburg en de herontwikkeling van het Veemarktterrein.
  • Voor groene daken kunt u subsidie krijgen.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl