Milieu Voorbeelden duurzame woningen en wijken

Stationsgebied (Binnenstad)

maquette Stationsgebied
Muziekpaleis, gezien vanaf het Smakkelaarsveld

Bij het opnieuw ontwikkelen van het Stationsgebied wordt veel aan duurzaamheid gedaan. Het gebied wordt sterk 'verdicht': gebouwen en andere onderdelen komen dicht op elkaar te liggen. Dat geeft dan weer problemen met geluid en lucht. Zo lijkt het of de druk op het milieu alleen maar groter wordt.

Maar juist die verdichting en het mengen van verschillende functies geven mogelijkheden om slim met energie om te gaan. Vrijkomende warmte uit de koeling van het ene gebouw kan weer gebruikt worden voor verwarming in een ander gebouw. En warmte in de zomer die te veel is, wordt in de bodem opgeslagen. Die warmte kan in de winter weer gebruikt worden. Dat heet warmtekoudeopslag.

Dat gebouwen zo dicht op elkaar staan, geeft ook mogelijkheden voor het ondergronds vervoeren van afval. Verder zijn er bijzondere plannen voor water, groen en gebouwen die vriendelijk zijn voor mens en milieu. Veel van die maatregelen voor het milieu zijn weggestopt of pas later zichtbaar.

We hebben deze plannen opgeschreven in een 'Structuurplan' en een 'Strategische Milieubeoordeling'. Ook de bedrijven die in het Stationsgebied bouwen, moeten hieraan meewerken. De gemeente wil het goede voorbeeld geven. Daarom hebben wij bij TivoliVredenburg extra maatregelen voor duurzaamheid genomen. Dit gebouw heeft daardoor een GreenCalc-score van 205, wat heel netjes is voor zo'n gebouw. GreenCalc is een cijfer voor hoe milieuvriendelijk een bouwwerk is.

Naar boven

Veemarkt (Voordorp)

Overzichtskaart Veemarktterrein

De voormalige Veemarkt is een woonwijk geworden. In 2012 is de bouw van de buurt begonnen: zo'n 600 woningen, met een paar sportvelden. In Veemarkt is aandacht voor 3 doelen.

 • Ecologisch: de Veemarkthal wordt opnieuw gebruikt
 • Sociaal: ruimte voor bewoners om zelf een woning te bouwen
 • Economisch: de energiemaatregelen worden betaald uit besparingen die in de toekomst pas gehaald worden

Ga naar Wonen in Veemarkt voor de mogelijkheden om zelf een woning te bouwen.

Naar boven

Oude binnenstad

Alleen al door zijn leeftijd is de binnenstad 'duurzaam' te noemen: goed voor het milieu, want hij gaat lang mee. Gebouwen zijn honderden jaren oud en hebben vaak onderdak gegeven aan heel veel verschillende mensen en organisaties. Mensen zijn blij met het gebied en de gebouwen.

De druk van de maatschappij en de economie op de binnenstad is enorm. Er hebben veel mensen mee te maken. De uitdaging is om een goed evenwicht te vinden tussen de oude gebouwen en nieuwe vragen. Een daarvan is minder energie verbruiken. 

Historische gebouwen moeten in gebruik zijn, dat is het beste om ze goed te houden. Maar de energierekening voor warmte, en steeds vaker ook koeling, wordt maar hoger en hoger. Hoe kan zuinig zijn met energie samengaan met het bewaren van het karakter van die gebouwen? Dit noemen we 'duurzame monumentenzorg'. Een mooi voorbeeld is de opknapbeurt van Paushuize, die zo duurzaam mogelijk is uitgevoerd.

Utrecht is daar volop mee bezig. Samenwerking tussen allerlei afdelingen binnen de gemeente en met de vele eigenaren van gebouwen is daarbij erg belangrijk.

Naar boven

Thorbeckelaan (Ondiep)

zolder met verwarminginstallatie
Huizen in steigers

In Ondiep zijn 80 jaar oude woningen flink opgeknapt. De huizen kregen nieuwe dakkapellen, nieuwe kozijnen en 'warmtelevering'.

In Ondiep lag alleen maar een warmteleiding tussen de Oudenoord en het vroegere slachthuisterrein. Het maken van een warmtenet is bijzonder voor een oudere woonwijk. Warmtelevering vermindert de CO2-uitstoot van woningen. Ook wordt het binnenmilieu er beter van. 

De leidingen konden niet door de kruipruimte of door de tuinen. Vanaf de straat zou te duur worden. Daarom zijn ze over de zolders gelegd: een unieke oplossing. Ook is mechanische ventilatie geïnstalleerd.

Verder zijn de dakkapellen en kozijnen helemaal vernieuwd. Die hebben HR++glas gekregen.

Naar boven

Robijnhof (Tolsteeg)

Gevel in steigers
Dak van huis

In Tolsteeg zijn de door Rietveld ontworpen 194 woningen aan de Robijnhof behoorlijk opgeknapt. Het originele karakter is daarbij bewaard gebleven.

Belangrijke onderwerpen waren:

 • energiebesparing (isolatie van dak, gevels en gevelkozijnen)
 • binnenmilieu (ventilatoren in het dak die zelf aan- en uitgaan bij de portiekwoningen en mechanische ventilatie bij de andere woningen)
 • verbetering van het gemak (hangende toiletten, thermostaatkranen en centraal geregelde ontvangst van televisie via een schotel)
 • veiligheid (controle van toegang tot de huizen met video en sloten die beter tegen inbraak kunnen)
 • gebruik van duurzaam materiaal (sapeli-mahoniehout met certificaat en EPDM-dakbedekking)
 • geschikt maken voor de toekomst (verbouwing tot woningen om te wonen én werken en samenvoegen van kleine slaapkamers tot grotere)

Utrecht is dé Rietveld-stad en de huizen hebben dus 'cultuurhistorische' waarde. Daarom zijn ze opgeknapt met respect voor de 'Rietveld-details'.

Naar boven

De Kersentuin (Leidsche Rijn)

Bijzondere tuinen bij woningen

De Kersentuin in Leidsche Rijn is een unieke buurt van bijna 100 woningen, die door de bewoners zelf is opgezet. Zij hebben zich daarvoor georganiseerd in een bewonersvereniging, De Kersentuin.

De bewoners hebben veel gebruikgemaakt van duurzaam bouwen. Zo is energiezuinig gebouwd. De woningen zijn daardoor ongeveer 25% zuiniger dan gewone nieuwbouwhuizen. Ook was er veel aandacht voor:

 • flexibel bouwen: huizen zijn op meerdere manieren in te richten
 • compact bouwen: huizen dicht bij elkaar of aan elkaar vast bouwen
 • 'levensloopbestendig' bouwen: zodat mensen ook op oudere leeftijd in hun huis kunnen blijven
 • 'uitbreidbaar' bouwen: als een bewoner meer ruimte wil, is dat niet al te moeilijk

De buurt heeft verschillende soorten woningen, is autoluw en kindvriendelijk. In 2003 was de buurt klaar.

Meer informatie: zie de website van Informatiecentrum Eigen Bouw.

Naar boven

Schaakwijk (Zuilen)

Woningen in Schaakwijk
Op veel daken zijn grote aantallen zonnepanelen neergelegd.

In Zuilen zijn oude woningen gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouwbuurt Schaakwijk rond het Grootmeesterplein. Bijzonder is dat voor de ongeveer 1000 woningen is nagedacht over het leveren van energie in de toekomst. Daaruit bleek dat het verstandig was om warmte te laten komen uit de aanliggende wijk Overvecht. Dit was toen zo nieuw dat het subsidie van de EU kreeg.

Van 1998 tot 2002 is de buurt gebouwd. Voor warmte moest een zinker door de Vecht worden aangelegd. Een zinker is een leiding onder het water door.

Verder is in de wijk veel gebruikgemaakt van installaties voor zonnestroom. Maar ook maken de huizen gebruik van 'passieve zonne-energie'. Dat is het gebruiken van de zon zonder speciale installaties, bijvoorbeeld grote ramen op het zuiden en kleine ramen op het noorden. Ook zijn nog andere maatregelen genomen om duurzaam te bouwen.

Naar boven

De Tol (Vleuten)

Woningen aan water
Lichtgroen huis

De wijk De Tol in Vleuten-De Meern heeft 1.080 woningen. De Tol heeft 4 buurten, met elk een eigen karakter en eigen maatregelen voor duurzaamheid. Zo is er een energiebuurt, 2 waterbuurten en de Boomgaard.

In de energiebuurt is veel aan energiebesparing gedaan. Eén buurt heeft een eigen watersysteem. Ook is er veel met groen gedaan. In het Centrum/Campus is zo veel mogelijk duurzaam materiaal gebruikt.

Naar boven

Kapelstraat (Wittevrouwen)

Woningen Kapelstraat
Woningen Kapelstraat

In 1992 - 1994 zijn in de Kapelstraat woningen uit de 19e eeuw duurzaam opgeknapt. Het was een van de eerste projecten in Nederland om huizen te verbeteren waarbij is gekeken naar milieuvriendelijke keuzes. Dit gebeurde ook omdat de bewoners dat graag wilden.

 • Meer hout in de bouw
 • Gebruik van acacia en 'western red cedar' (duurzaam hout)
 • Betere scheiding van sloopafval en bouwafval
 • Gebruik van verf met minder oplosmiddelen (high solid verf)
 • In enkele huizen aanvullende maatregelen, door bewoners zelf gekozen

Naar boven

Het Groene Dak (Voordorp)

Woningenoverzicht Het Groene Dak

In 1989 - 1993 werd in Voordorp 'Het Groene Dak' opgezet. Dat was een project voor mens- en milieuvriendelijk bouwen, een van de eerste in Nederland. In deze huizen gaat het om samenwonen en samenwerken. Het is bedacht door de Vereniging Het Groene Dak. Het project bestond uit 66 woningen (huur en koop) in een rechthoek om een binnentuin heen. Daar staat een tuinhuis voor bewonersfeesten en vergaderingen.

 • Gebruik van milieuvriendelijk materiaal
 • 'Passieve zonne-energie' bij tweederde van de woningen: bijvoorbeeld grote ramen op het zuiden, kleine op het noorden
 • Betere isolatie zodat de huizen warmte goed vasthouden
 • Besparing van water
 • Minder parkeerplaatsen

Het uitproberen van nieuwe dingen heeft ook risico's. Dat blijkt uit het verwijderen van de composttoiletten en uit de houtzwam in het verenigingsgebouw van stro en leem.

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl