Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Terugkoppeling bijeenkomsten

Tijdens het ontwerpproces werken initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden samen aan minimaal 4 verschillende scenario’s voor het energielandschap. Daarvoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder wordt een korte terugkoppeling gegeven van de bijeenkomsten die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

Terugkoppeling van de ontwerpateliers

Terugkoppeling van de werkbijeenkomsten

Er zijn nog geen werkbijeenkomsten geweest.

Terugkoppeling van de uitwerkingsgroep

De uitwerkingsgroep werkt tijdens de ontwerpateliers samen met de ontwerpgroep en de initiatiefnemers. De uitwerkingsgroep komt ook een aantal keer zelf bij elkaar. Lees hieronder de verslagen van hun eigen bijeenkomsten. Deze verslagen zijn niet van de gemeente, maar van de uitwerkingsgroep zelf.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030