Energie Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop

In het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop worden tot zeker 2030 geen woningen gebouwd. De gemeenteraad wil dat hier op grote schaal duurzame energie geproduceerd wordt. Kiezen we voor energie uit zon, wind of een combinatie daarvan? Op dit moment werken we hiervoor verschillende scenario’s uit.  

Hoe kan het ‘energielandschap’ Rijnenburg en Reijerscop er uitzien?

Hoe kunnen we in poldergebied Rijnenburg en Reijerscop op grote schaal duurzame energie produceren met behulp van zonne- en/of windenergie?  En hoe combineren we dat met andere activiteiten in dit gebied?

In opdracht van de gemeenteraad werken we minimaal vier verschillende scenario’s uit met daarin verschillende varianten voor energie uit zon, wind of een combinatie daarvan. Dit doen we samen met initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden. In de tweede helft van 2018 kiest de gemeenteraad met welk scenario we verder gaan.

Lees meer over wat dit voor het gebied betekent

Waarom duurzame energie produceren?

In 2016 hebben 171 landen in Parijs het Klimaatakkoord ondertekend. Internationaal is afgesproken dat elk land zich inspant om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul in 2050. In Nederland zorgt het opwekken van elektriciteit voor de nodige C02-uitstoot. Daarom moeten we alternatieven vinden waarmee we op een duurzame wijze, grootschalig energie kunnen opwekken.

Waarom in Rijnenburg en Reijerscop?

In de Utrechtse regio is het poldergebied Rijnenburg-Reijerscop aangewezen als ‘pauzelandschap’, wat betekent dat hier in ieder geval tot 2030 geen woningen worden gebouwd. Daardoor is er ruimte beschikbaar om aan de grote energie-opgave te werken.

Waar liggen Rijnenburg en Reijerscop?

Rijnenburg en Reijerscop liggen in het landelijke gebied aan de zuidkant van de A12 en aan de westkant van de A2 bij knooppunt Oudenrijn.

plattegrond gebied Rijnenburg

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030