Duurzame energie in Rijnenburg en Reijerscop Terugkoppeling bijeenkomsten

Tijdens het ontwerpproces werken initiatiefnemers, bewoners en belanghebbenden samen aan minimaal 4 verschillende scenario’s voor het energielandschap. Daarvoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Hieronder wordt een korte terugkoppeling gegeven van de bijeenkomsten die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

Terugkoppeling van de ontwerpateliers

Terugkoppeling van de werkbijeenkomsten

Tweede werkbijeenkomst 30 juni 2018

Na de eerste werkbijeenkomst zijn initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente aan de slag gegaan om de scenario’s aan te passen en verder uit te werken. Ze hebben zes uitgewerkte schetsen gemaakt. Vier daarvan zijn bestaande scenario’s die verder zijn uitgewerkt: De ring, Nieuw Rijnenburg, De Kreek en Energie Voorop. Twee scenario’s zijn nieuw: Zon Voorop en het Polderscenario.

Twee scenario’s uit de vorige ronde zijn niet verder uitgewerkt omdat ze onvoldoende kansrijk zijn. Dit zijn: ‘Energie Voorop plus’ en ‘Drie Parken’. Ze worden wel aangeboden aan de gemeenteraad, omdat de raad om deze scenario’s gevraagd heeft.

Bezoekers van de tweede werkbijeenkomst konden de verder uitgewerkte scenario’s bekijken. Ook konden ze per scenario een reactie (pdf, 3,0 MB) achterlaten. Er waren visualisaties van de energiescenario’s en mensen konden in gesprek met de initiatiefnemers, onderzoeksbureau DGMR, belangengroepen, diverse experts en de onafhankelijke procesbegeleider. Tenslotte konden bezoekers aangeven hoe ze over de verschillende aspecten van het energielandschap denken.

In totaal zijn tijdens de werkbijeenkomst 124 reactieformulieren (pdf, 179 kB) ingevuld en na afloop zijn er nog 4 reacties per e-mail opgestuurd. Alle opmerkingen en ideeën uit de tweede werkbijeenkomst leggen we voor aan de initiatiefnemers en het ontwerpbureau. Zij gebruiken deze om de uitwerking van de scenario’s af te ronden.

Hieronder staat de informatie die tijdens de werkbijeenkomst is gepresenteerd:

Werkbijeenkomst 17 mei 2018

De eerste werkbijeenkomst in De Schalm in De Meern is door ongeveer 500 mensen bezocht. Er was door het gebouw een looproute uitgezet langs verschillende onderdelen, zoals:

  • de eerste schetsen van zes scenario’s
  • informatie over de effecten van de verschillende scenario’s, zoals zicht, slagschaduw en geluid
  • visualisaties van de effecten van windenergie
  • de mogelijkheid om met initiatiefnemers of de onafhankelijke procesbegeleider in gesprek te gaan

Bezoekers konden hun reactie geven, en ook zelf een scenario uitwerken samen met medewerkers van ontwerpbureau Bosch Slabbers. In totaal zijn er tijdens de werkbijeenkomst 303 reactieformulieren ingevuld en na afloop zijn er nog 3 reacties per e-mail opgestuurd.

We hebben de reacties verwerkt die tijdens deze werkbijeenkomst zijn verzameld. De opmerkingen en ideeën leggen we voor aan de initiatiefnemers en het ontwerpbureau. Zij gebruiken deze om de scenario’s verder uit te werken. Bekijk het overzicht van de opmerkingen en ideeën (pdf, 259 kB) die tijdens de werkbijeenkomst zijn gegeven. 

Hieronder staat de informatie die tijdens de werkbijeenkomst is gepresenteerd:

Terugkoppeling van de uitwerkingsgroep

De uitwerkingsgroep werkt tijdens de ontwerpateliers samen met de ontwerpgroep en de initiatiefnemers. De uitwerkingsgroep komt ook een aantal keer zelf bij elkaar. Lees hieronder de verslagen van hun eigen bijeenkomsten. Deze verslagen zijn niet van de gemeente, maar van de uitwerkingsgroep zelf.

Hulp en contact Rijnenburg en Reijerscop

Twitter

@energie030