Milieu Nieuws duurzame stad

Krijgdekleertjes winnaar Circulair Compliment

v.l.n.r Virginia Sandjojo (KrijgdeKleertjes Leidsche Rijn), Cerian van Gestel (oprichter KrijgdeKleertjes) en de vakjury: Karin Thomas (Think Big Act Now), Klaas Verschuure (wethouder gemeente Utrecht) en Joost Brinkman (Solarus Sunpower).

23-10-2018 | KrijgdeKleertjes Utrecht is een ruilpunt voor kinderkleding. Zij ontvangen dit compliment omdat zij zich inzetten voor hergebruik van spullen. Op dinsdag 23 oktober heeft wethouder Klaas Verschuure namens de jury het Circulair Compliment uitgereikt aan het initiatief dat het meest bijdraagt aan een circulaire stad. De winnaar is gekozen op basis van publieksstemmen en het oordeel van een deskundige jury.

v.l.n.r op de foto: Virginia Sandjojo (KrijgdeKleertjes Leidsche Rijn), Cerian van Gestel (oprichter KrijgdeKleertjes) en de vakjury: Karin Thomas (Think Big Act Now), Klaas Verschuure (wethouder gemeente Utrecht) en Joost Brinkman (Solarus Sunpower).


Utrecht tekent landelijk betonakkoord

projectmanager (links) en wethouder (rechts)  voor het fietspad
Wethouder en projectmanager voor het fietspad

17-09-2018 | De gemeente wil de uitstoot van beton zoveel mogelijk verkleinen. Ook willen we beton zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. Dit staat in het landelijk betonakkoord dat wethouder Klaas Verschuure (Circulaire economie) laatst ondertekende.

Primeur: duurzaam fietspad Croeselaan

Hij ondertekende het convenant bij het nieuwe fietspad aan de Croeselaan. Dit fietspad is gemaakt van rood Ramac beton. Dit is gemaakt zonder cement en met een veel lagere CO2-uitstoot. Ook heeft het minder onderhoud nodig. Het is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Daardoor is het fietspad later in onderdelen gemakkelijk ergens anders opnieuw te gebruiken.

Over het landelijk betonakkoord

Vorig jaar is de onderhandeling voor een landelijk betonakkoord gestart. Het doel is om:

  • de CO2 footprint (uitstoot) van beton te verkleinen
  • te zorgen dat oud beton zo veel mogelijk opnieuw gebruikt kan worden voor nieuw beton (sluiting betonketen)
  • het gebruik van secundair (hergebruikt) beton in alle bouwsectoren te vergroten.

De regionale ambitie is daarmee een landelijke ambitie geworden. De gemeente is betrokken geweest bij de opstelling van het landelijk akkoord.

Regionale betonconvenant 2017

Utrecht tekende in 2017 al het regionale betonconvenant. Dit deden we samen met aannemers, leveranciers en verwerkers uit de regio. Daarin hebben we al afspraken gemaakt om zoveel mogelijk oude stenen en gerecycled beton opnieuw te gebruiken.


Tweede leven gebruikte telefoons voorkomt e-waste

10-07-2018 | De gemeente Utrecht en sociale onderneming Closing the loop hebben een proef gedaan om gebruikte mobieltjes in andere landen een tweede leven te geven. Ook wilden we ervoor zorgen we dat kapotte mobieltjes ook in die landen na gebruik weer ingezameld en op een verantwoorde manier gerecycled worden. In mobiele telefoons zitten allerlei kostbare materialen. Zonde als die op de vuilnisbelt belanden. We overwegen deze proef dit jaar nog om te zetten in een structurele aanpak en uit te breiden met iPads.

Lees meer over opnieuw gebruiken van oude telefoons


Gemeente Utrecht ondertekent Green Deal circulair inkopen 2.0

Namens de Gemeente Utrecht ondertekent Patrick van Doorn, hoofd juridische zaken en inkoop, de nieuwe Green Deal Circulair Inkopen.

08-06-2017 | Utrecht ondertekende op 7 juni 2018 de Green Deal Circulair Inkopen 2.0. Hierin werken we verder aan het professionaliseren en opschalen van circulair inkopen, samen met 50 andere publieke en private organisaties.

Sinds 2014 kopen we producten en diensten zoveel mogelijk circulair in: ze zijn waar mogelijk gemaakt van gerecyclede materialen, zijn goed te repareren en zijn na gebruik ook weer hoogwaardig opnieuw te gebruiken of te recyclen. Tijdens de Green Deal Circulair inkopen 1.0 hebben we kennis opgebouwd en eerste stappen gezet op dit gebied. Onder meer bij de aanbesteding van bedrijfskleding, asfalt (Cremerstraat), de herinrichting van de Croeselaan en kantoormeubilair hebben we gevraagd naar en gegund op basis van circulaire kansen.

Doelstellingen circulair inkopen

Onze doelstelling om vanaf 2020 10% circulair in te kopen, hebben we al lang en breed gehaald: in het afgelopen jaar hebben kwamen we al op 13%. Het nieuwe college legt de lat nog hoger in het coalitieakkoord: over 4 jaar moet 33% van ons inkoopvolume bestaan uit circulaire inkopen. Ondertekening van deze tweede Green Deal bevestigt die ambitie.

Lees hier over het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van de gemeente.


Arcadis Amersfoort wint Healthy Urban Office Challenge 2018

07-06-2018 | Arcadis Amersfoort mag zich een jaar lang het meest inspirerende project noemen als het gaat om groene, gezonde en slimme kantoren. Het Utrechtse project Europalaan 100-500 is 3e geworden. De Healthy Urban Office Challenge is een initiatief van gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, provincie Utrecht en Economic Board Utrecht.

Lees meer over de uitreiking van de prijs en bekijk het filmpje


CO₂-uitstoot daalt in Utrecht

09-05-2018 | Tussen 2010 en 2016 is de CO₂-uitstoot met 6% gedaald. Door schoner vervoer en door de inzet van bedrijven. Utrecht heeft ook de meeste deelauto’s per inwoner van Nederland. En dat is dan weer goed voor de CO₂-uitstoot. Dit blijkt uit het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Utrechtse Energie over 2017. Meer weten? Bekijk ook de factsheet voor meer resultaten.
Bekijk de rapporten en de factsheet


Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

01-05-2018 | De gemeente heeft het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) gepubliceerd. Daarin verhogen we de lat voor duurzaam inkopen. We willen zo de kennis en innovatiekracht van ondernemers en bedrijven beter benutten om onze maatschappelijke doelen te bereiken. Voor kansrijke inkoopcategorieën komen we met een MVI-aanpak op maat, onder meer met behulp van de ‘Utrechtse drietrapsmethode’ en leidende maatschappelijke principes. Het actieplan MVI komt voort uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Lees meer over het actieplan


Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtseenergie@utrecht.nl

Twitter

@Energie030

Nieuwsbrief

Aanmelden