Milieu Voorbereiden op klimaatverandering

Utrecht houdt rekening met veranderingen in het klimaat. Meer neerslag, periodes van droogte en hitte vragen telkens om aanpassingen. Meer groen, ook op daken en gevels, en meer plekken om water op te vangen moeten de nare gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte voorkomen.

Wat kunt u doen?

Wat doet de gemeente?

De gemeente werkt met partners aan een stad waarbij het groen, de bebouwing en de mobiliteit bijdraagt aan het verbeteren van klimaat. Dat doen we onder andere met:

  • maatregelen uit het groenstructuurplan
  • het ter plekke opvangen en verwerken van regenwater
    Op deze manier proberen we te voorkomen dat het riool overstroomt door grote hoeveelheden regenwater. Dit doen we bijvoorbeeld bij de bouw van duizenden woningen in de Merwedekanaalzone.
  • meer groen aanleggen

Stimuleren van meer groen in de stad doen we bijvoorbeeld door aan de Croeselaan de bouw van Wonderwoods mogelijk te maken. Wonderwoods ziet er met het groen aan de wanden uit als een verticaal bos. Wonderwoods draagt bij aan een gezond stedelijk leven.

Impressie Wonderwoods, hogere gebouwen met op elke verdieping bomen
Impressie Wonderwoods

Regionale aanpak

Ons klaarmaken voor de klimaatverandering doen we niet alleen. Samen met buurgemeenten, de provincie en het Hoogheemraad controleren en testen we vooral of nieuwe bouwwerken klaar zijn voor de klimaatverandering. Het doel is dat ook in 2050 Utrecht een aantrekkelijke stad is om gezond te leven.
Lees meer over de regionale aanpak

Hulp en contact Milieu

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl