Milieu Geluid

In een stad als Utrecht zal altijd geluid in de omgeving zijn. Te veel geluid kan ernstige last geven en het slapen verstoren. Dat is niet goed voor de gezondheid.

Meld geluidsoverlast

Hoeveel geluid is er in de stad?

Elke 5 jaar berekent de gemeente hoeveel geluid er in de stad is. De laatste berekening gaat over 2016. We berekenen op welke plekken meer dan 55 decibel (dB) geluid is door autoverkeer, spoor en industrie. Ongeveer een op de 6 van de Utrechtse inwoners heeft last van geluid (geluidshinder). Dat is minder dan 5 jaar geleden. Snelheidsverlaging en een stiller wegdek zijn belangrijk in het terugdringen van geluidshinder.

Geluid in kaart

Wat doet de gemeente?

Wij letten bij nieuwe situaties goed op en sturen op een beter geluidsklimaat in de stad.

Daarnaast hebben we een actieplan geluid. Daarin staat wat we al aan geluidshinder doen. Ook staat erin welke mogelijkheden er in de toekomst nog zijn om minder geluidsoverlast te krijgen. Het actieplan gaat vooral over de wegen in Utrecht. Snelwegen en spoorwegen zijn de taak van het Rijk.

De grootste geluidsproblemen in Utrecht zijn in straten met veel autoverkeer en woningen dicht bij de weg. Voorbeelden zijn de St. Josephlaan en de Adelaarstraat. Door slim combineren van allerlei maatregelen wil de gemeente de situatie verbeteren. Denk aan: meer OV en fiets, stil asfalt, verlaging van de snelheid, stillere bussen, trams, elektrische scooters voor pizzakoeriers, groene bermen, geluidsschermen en isolatie van gevels.

Actieplan geluid Utrecht 2014 (pdf, 2 MB)

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl