Geluid Sanering

groot kruispunt met flatgebouw op de achtergrond

Hebt u een woning die op 1 maart 1986 geluidhinder had door verkeer of spoorwegen? Dan krijgt de gemeente mogelijk subsidie om uw huis te isoleren.

Er zijn 2 lijsten met woningen die misschien verbeterd worden.

  • Op de A-lijst (pdf, 69 kB) staan woningen met de grootste geluidshinder door wegverkeer. Deze huizen zijn inmiddels bijna allemaal geïsoleerd.
  • Op de Raillijst (pdf, 66 kB) staan woningen met een grote geluidbelasting door treinen. Voor deze huizen is ProRail verantwoordelijk.

Staat uw woning op een van de lijsten? U kunt niet zelf een aanvraag doen om uw woning te laten isoleren. De gemeente bepaalt wanneer woningen geïsoleerd worden. Meestal pakken we dan meteen een hele straat aan.

Het is niet altijd mogelijk om subsidie te krijgen. Als u een huis langs een drukke weg wilt (ver)bouwen, dan moet u zelf zorgen voor een goede isolatie. Wordt naast uw huis een nieuwe weg (of een deel daarvan) aangelegd? Dan is degene die de weg aanlegt verantwoordelijk.

Saneringsvoorraad

Er is nog een derde lijst. Daarop staan alle woningen die nog niet op de A-lijst of de Raillijst stonden, maar toch last van geluid hebben. Ook andere geluidgevoelige gebouwen staan daarop, zoals scholen en ziekenhuizen. Deze zogenoemde saneringsvoorraad (pdf, 195 kB) geeft u nergens recht op. Wel kan de gemeente bij het Rijk projectsubsidie aanvragen voor deze woningen.

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

milieu@utrecht.nl