Milieu Luchtkwaliteit

Gezonde lucht voor Utrecht

Utrecht neemt grote maatregelen (pdf, 2,6 MB) om de lucht in de stad schoner te krijgen voor uw gezondheid. Dit is nodig omdat langdurige blootstelling aan fijnstof schadelijk is. Vooral voor kinderen en ouderen.

Investeren in maatregelen

We investeren daarom veel in schoon vervoer. Bijvoorbeeld schoon goederenvervoer, elektrisch vervoer, bussen, fietsen, wandelen en het niet toestaan van sterk vervuilende auto's. Utrecht is de eerste stad in Nederland die in 2015 een milieuzone heeft ingevoerd voor sterk vervuilende personenauto's en bestelauto's.

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht