Milieu Luchtkwaliteit

Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners. Vuile lucht is slecht en kan leiden tot long- en hartklachten. De gemeente neemt daarom maatregelen om de lucht in de stad gezonder te maken. De meeste maatregelen zijn bedoeld om de schadelijke uitlaatgassen van het verkeer te verminderen.

Lees meer over wat vuile lucht met uw gezondheid kan doen

Minder uitlaatgassen

Het verkeer is de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling. De gemeente heeft verschillende actieplannen gemaakt om de lucht in Utrecht gezonder te maken. Dit doet Utrecht om de uitstoot van luchtvervuilende stoffen door het verkeer tegen te gaan:

 • Geen vervuilende dieselauto’s en vrachtwagens in de binnenstad toelaten waar de milieuzone geldt.
 • Stimuleren van schonere vervoersmiddelen zoals elektrische auto’s, e-scooters, taxi’s, schonere vrachtwagens en elektrische bussen.
 • Verminderen van de schadelijke uitlaatgassen in de stad, door auto- en vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten de stad om te laten rijden. En via de juiste routes de stad in en uit te leiden.
 • Stimuleren van inwoners en bezoekers om vaker te gaan lopen, te fietsen, of het openbaar vervoer te nemen.
 • Stimuleren van ondernemers om praktischer en schoner goederenvervoer in de (binnen)stad te gebruiken, schonere recreatieve scheepvaart en een praktischere en schonere bouwlogistiek.
 • Het belang van gezonde lucht aankaarten bij de landelijke en Europese overheid. We moeten samen actie ondernemen, omdat veel luchtverontreiniging afkomstig is uit bronnen buiten de stad, zoals de industrie en de veehouderij.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt ook helpen om de lucht in Utrecht schoner te maken. Bijvoorbeeld door:

 • Vaker te lopen, de fiets te pakken of het openbaar vervoer te nemen, in plaats van de auto.
 • Voor elektrisch rijden te kiezen.
 • Zoveel mogelijk buiten de spits te reizen.
 • Niet door de stad te rijden, maar buitenom via de snelwegring.
 • Een auto te delen met familie, vrienden of mensen in de buurt.
 • Terughoudend te zijn met stoken van hout in (buiten)kachels of open haard, zeker bij mist en windstil weer: dan blijft de rook lang om het huis hangen. Raadpleeg de stookwijzer wanneer u beter niet kunt stoken. Stook alleen schoon en gedroogd hout en geen afvalhout.

Beleid en regelgeving luchtkwaliteit

Lees meer over het beleid en regelgeving van de luchtkwaliteit in Utrecht

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl