Luchtkwaliteit Documenten

Op deze pagina vindt u diverse documenten met betrekking tot de situatie van de luchtkwaliteit in Utrecht.

Gemeentelijke plannen

In de raadsvergadering van 3 oktober 2013 is het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht vastgesteld, met uitzondering van de maatregel milieuzone personenvervoer (in verband met het referenduminitiatief daarover). Hieronder vindt u het raadsvoorstel, de bijlagen, en de moties en amendementen die zijn ingediend.