Luchtkwaliteit Hoe schoon is de lucht?

De gemeente Utrecht wil voor haar bewoners en bezoekers een schonere stad met gezondere lucht. Hiervoor is het nodig dat we weten hoe het met de luchtkwaliteit gaat en wordt de kwaliteit van de Utrechtse lucht gemeten.

Dat meten doet de gemeente zelf, maar ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De gemeente vindt het belangrijk dat alle inwoners en geïnteresseerden toegang hebben tot de resultaten van al deze luchtkwaliteitsmetingen.

Meten en berekenen

In Utrecht meten en berekenen we de luchtkwaliteit. Aan de hand van een computer-model kunnen we plannen en beleid maken voor de komende jaren. Utrecht berekent de luchtkwaliteit met name om een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit in de toekomst: welk effect zal een bepaalde (verkeers)maatregel of een bouwplan hebben? Berekeningen zijn dus noodzakelijk om goed onderbouwde afwegingen te kunnen maken bij beslissingen waarbij de (toekomstige) luchtkwaliteit een rol speelt.

Op deze website vindt u de resultaten van het Utrechts luchtmeetnet: de metingen van het RIVM en de metingen die in opdracht van de gemeente Utrecht door de GGD Amsterdam worden uitgevoerd.
Meer over meten en berekenen

Disclaimer

De op onze website gepresenteerde meetgegevens hebben een voorlopig karakter. Dat wil zeggen dat de metingen nog een kwaliteitscontrole en een ijking moeten ondergaan door de GGD Amsterdam. Alle meetresultaten zijn pas definitief na publicatie van de jaarrapportage.

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht