Luchtkwaliteit Maatregelen gemeente

Het verkeer is verantwoordelijk voor bijna driekwart van de uitstoot van stikstofoxiden in de provincie Utrecht. Bovendien blijkt uit onderzoek van TNO (pdf, 1,6 MB) dat het Utrechtse verkeer vervuilender is dan het landelijke gemiddelde. De maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Gezonde Lucht voor Utrecht (2013-2015) zijn daarom vooral gericht op vermindering van de uitstoot van verkeer. De maatregelen bestaan vooral uit bronmaatregelen (schoner verkeer). Daarnaast is een enkele volumemaatregel opgenomen, gericht op het terugdringen van het aantal voertuigen (minder verkeer). Tot slot doen we een aantal dingen op bepaalde locaties, zoals het slim geleiden van verkeerstromen (dynamisch verkeersmanagement). Naast de maatregelen in dit Uitvoeringsprogramma werken we aan de uitvoering van het programma zoals dat is opgenomen in het Actieplan Luchtkwaliteit 2009.

In Gezonde Lucht voor Utrecht zetten we met allerlei maatregelen in op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hieronder lichten we een aantal maatregelen uit.

Milieuzone 
Op 1 januari 2015 voert de gemeente Utrecht de milieuzone in voor personen- en bestelvoertuigen. Dit betekent dat dieselvoertuigen met een Datum Eerste Toelating van voor 1 januari 2001 de zone niet in mogen. Voor vrachtwagens geldt de milieuzone al sinds 2007. Meer informatie over de milieuzone vindt u hier

Bussen
De gemeente zet in op het verschonen van bussen. In de concessie die het BRU afsluit is geregeld dat een groot deel van de bussen aan de Euro VI norm moet voldoen.  Meer informatie vindt u hier.

Mobiliteits- en verkeersmanagement
In samenwerking met het bedrijfsleven stimuleren we werknemers om vaker het OV of de fiets te nemen. Daarnaast nemen we maatregelen om verkeer op een andere, slimmere manier de stad in (en uit) te geleiden.  Meer informatie vindt u hier

Overige maatregelen
In het Actieplan Luchtkwaliteit 2009 staat een pakket luchtkwaliteitsmaatregelen dat grotendeels is overgenomen in Gezonde Lucht voor Utrecht. Ingezet wordt onder andere op fiets, OV, schoon vervoer en goederenvervoer. Meer informatie vindt u hier.