Luchtkwaliteit Bussen

Bestelbus

De gemeente zet in op schonere bussen. De verantwoordelijkheid voor de aanbesteding ligt bij het Bestuur Regio Utrecht (BRU). In mei 2013 is de aanbestedingsprocedure voor het openbaar vervoer in de regio Utrecht afgerond. Onderdeel hiervan is de vervanging van de bussen die nu op Euro III diesel rijden. In de aanbesteding is als eis meegenomen dat de bussen moeten voldoen aan Euro VI-norm. Vanaf 2014 rijden deze bussen door de stad. Zodra deze bussen rijden beschikt Utrecht over een relatief schoon bussenpark. De bussen die niet worden vervangen zijn enkele jaren geleden aanbesteed. Deze voldoen allen aan de Euro V/EEV norm. Echter, in de praktijk is gebleken dat deze motoren bij lage snelheden meer uitstoten dan door de fabrikant is aangegeven. Het gebruik van deze bussen zal echter van tijdelijke aard zijn, aangezien bij de ingebruikname van de tram naar De Uithof (2018) een groot deel van dit bussenpark zal worden afgestoten.