Milieu Water

Elk jaar valt zo'n 80 miljard liter regenwater uit de Utrechtse hemel in de vorm van regen, hagel of sneeuw.

Een deel van dit regenwater komt in de Utrechtse sloten en kanalen, dat noemen we oppervlaktewater. Een deel verdwijnt in de grond, waar het opgenomen wordt in het grondwater. En een ander deel verdwijnt via de putten in het riool. Hetzelfde geldt voor de 24 miljard liter afvalwater die woningen en bedrijven in Utrecht jaarlijks veroorzaken.

Al dat water moet veilig en milieuvriendelijk worden afgevoerd en verwerkt. De gemeente zorgt voor het transport van afvalwater en de kwaliteit van het Utrechtse water. Daarnaast werken wij aan het verminderen van overlast door hoge grondwaterstanden of harde regenval. Als inwoner van Utrecht hebt u zelf ook verantwoordelijkheden in het beheer van water. Ook kunt u wateroverlast melden.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier