Water Afvalwater en riool

Rioolbuizen

Woningen en bedrijven in Utrecht produceren jaarlijks ruim 24 miljard liter afvalwater. De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van dit afvalwater via het rioolstelsel. 600 rioolgemalen zorgen ervoor dat alle afvalwater wordt weggepompt naar de zuivering via 1200 kilometer aan rioolbuizen.

In een deel van Utrecht wordt regenwater apart opgevangen en afgevoerd via de hemelwaterriolering. Dit komt de capaciteit van het riool ten goede. De gemeente onderhoudt dit uitgebreide en kostbare stelsel ter waarde van 1,5 miljard door het regelmatig te reinigen, te inspecteren, te repareren en delen te vervangen.

Rioolheffing

De kosten voor de zorgplicht van de gemeente op het gebied van inzameling en transport van afvalwater, oppervlaktewater, grondwater en regenwater worden betaald uit de opbrengsten van de rioolheffing.

In Utrecht is de rioolheffing gebaseerd op een eigenarendeel (aansluitrecht) en een gebruikersdeel (afvoerrecht). Het aansluitrecht is een vast bedrag per jaar per rioolaansluiting. Het afvoerrecht is een bedrag per m3 water en wordt opgelegd aan bedrijven die jaarlijks meer dan 250m3 afvalwater op de riolering lozen.

Rioleringsplan

In het gemeentelijk rioleringsplan 2016-2019 (pdf, 17 MB) staat welke investeringen de gemeente Utrecht doet in het onderhoud en beheer van de Utrechtse riolering en watergangen. 

Riool vervangen

Jaarlijks vervangt Utrecht 5 kilometer riolering. De verwachte levensduur van een rioolbuis is 70 jaar.

Riool reinigen en verstoppingen

Om verstoppingen in het riool te voorkomen, worden riolen gereinigd. Als riolen schoon zijn, kunnen ze met een camera geïnspecteerd worden. Bekijk hoe de gemeente een riool reinigt.
De 600 storingen die er jaarlijks aan het Utrechtse riool zijn, kosten ongeveer € 100.000,00 die uiteindelijk aan u worden doorberekend via 'de rioolheffing'. De grootste veroorzakers van verstopping zijn (vloeibaar) frituurvet en reinigingsdoekjes, maandverband, motorolie, kleding, condooms en bouwafval.
Kijk wat wel en niet in het riool mag op www.nietinhetriool.nl

Bergbezinkbassins

Een bergbezinkbassin is een grote ondergrondse opvangbak waarin bij hevige regenval het te veel aan water uit het riool wordt opgevangen. Hierdoor komt er minder vuilwater in sloten en grachten terecht.

Rioolgemalen

Utrecht heeft ongeveer 600 rioolgemalen. Deze verpompen het rioolwater van huizen en bedrijven naar de zuiveringsinstallaties. Om de rioolwaterafvoer in de toekomst te kunnen blijven garanderen, worden tussen 2010 en 2016 het besturingssysteem en de elektrische installaties van de rioolgemalen vervangen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier