Water Oppervlaktewater

Woonboot in water

Wijkwaterplannen

De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) werken samen aan schoner en gezonder water. We nemen maatregelen om urgente knelpunten op te lossen. Denk aan wateroverlast, uitgebreide vissterfte, blauwalg, botulisme en stank. De maatregelen staan in de wijkwaterplannen. Dit doen we om te voldoen aan Europese regels (Kaderrichtlijn Water).

Zwemwater

Waar kunt u in Utrecht zwemmen in open water? Veilig zwemwater

Dode of zieke watervogels en vissen

Ziet u dode dieren en is het warm weer (meer dan 20°C)? Dan moeten wij snel in actie komen. Het gevaar is groot dat het om de ziekte botulisme gaat en dat nog meer dieren doodgaan. Bel direct 14 030 om uw melding telefonisch door te geven. In het weekend kunt u overdag contact opnemen met de Dierenambulance.

Andere meldingen doen over water

Wonen op of aan het water

In de Utrechtse wateren geven woonboten veel plekken een karakteristieke uitstraling. Wonen aan het water is ook een voorrecht. Lekker aan de waterkant genieten van het uitzicht. Maar er zijn regels voor wonen op het water waaraan u zich aan moet houden en er zijn soms ook verplichtingen waar u aan moet voldoen bij wonen aan het water.

Schone watergangen

De gemeente beheert de kleinere watergangen in Utrecht. Deze worden regelmatig schoongemaakt en onderhouden door te baggeren. De gemeente neemt daarnaast maatregelen om de verontreiniging van oppervlaktewater door rioolwater te verminderen, onder andere door bergbezinkbassins aan te leggen.

Een bergbezinkbassin is een grote ondergrondse opvangbak waarin bij hevige regenval het te veel aan water uit het riool wordt opgevangen. Hierdoor komt er minder vuil water in sloten en grachten terecht.

Baggeren voor schoon water

Op de bodem van sloten en grachten verzamelt zich in de loop van de tijd een laag bagger. Hierdoor wordt het water steeds ondieper. Bij warm weer bevat de waterlaag die er boven staat nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Vissterfte, en overmatige algenbloei en stank kunnen het gevolg zijn.

Een ondiepe watergang kan ook minder water afvoeren, wat bij heftige regenval tot overstromingen kan leiden. Daarom komen de waterbeheerders in actie. Na het baggeren is het water weer een stuk dieper waardoor in sommige watergangen vissen weer prima kunnen leven. Ook tijdens het baggeren wordt rekening gehouden met de aanwezige vissen en waterdieren.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier