Water Regenwater

Man in boot gracht

Elk jaar valt zo'n 80 miljard liter water uit de Utrechtse hemel in de vorm van regen, hagel of sneeuw. Deze neerslag verdwijnt gewoonlijk via de regenpijpen van gebouwen, woningen en putten in de riolen onder de straten. Bij heftige regenbuien blijft het water soms op straat staan. Bij zeer heftige piekbuien kan de riolering soms de grote hoeveelheid regenwater niet aan. Door klimaatsverandering zullen er steeds vaker piekbuien voorkomen en dit heeft invloed op het functioneren van de openbare ruimte en tuinen. Niet alle regenwater kan hierdoor afgevoerd worden.

Wateroverlast kelders of souterrains

Teveel regenwater kan leiden tot wateroverlast in kelders of souterrains.
Lees meer over het ontstaan van wateroverlast in souterrains (of kelders) en welke maatregelen u kunt nemen om wateroverlast te voorkomen.

Wateroverlast souterrainwoningen in Zeeheldenbuurt en Lombok

Informatie over de wateroverlast in de souterrainwoningen Zeeheldenbuurt en Lombok. Resultaten van de gehouden bewonersbijeenkomsten, bezoek van de gemeenteraad, uitkomsten van de onderzoeken en vervolgstappen.

Zeeheldenbuurt

Lombok

Maatregelen om overlast te beperken

Afkoppelen

Regenwater is schoon genoeg om rechtstreeks af te voeren naar het oppervlaktewater. Of om direct af te voeren in de bodem, waar de grond dat toelaat. Dit heet afkoppelen, omdat de regenwaterbuis niet meer is gekoppeld aan het vuilwaterstelsel dat naar de rioolwaterzuivering gaat.

In de oudere wijken van Utrecht gebeurt het afkoppelen van regenwater door bij rioolvervanging een extra buis in de grond te leggen voor schoon hemelwater. De wijk Leidsche Rijn krijgt meteen bij aanleg al een bijzonder watersysteem. Ook hier wordt het schone regenwater zoveel mogelijk vastgehouden in de bodem, sloten en plassen.

Waterdoorlatende bestrating

Om wateroverlast te voorkomen bestaat in sommige straten de verharding uit waterdoorlatende stenen. Dit zijn stenen met een extra brede voeg. Door deze voegen spoelt regenwater gemakkelijk de bodem in. Het relatief schone regenwater spoelt dus niet onnodig weg naar het riool maar komt in het grondwater terecht.

Diverse straten in Hoograven-Zuid zijn al bestraat met deze waterdoorlatende klinkers. Ook in bijvoorbeeld de Lessepsbuurt en de Julianaparkbuurt zijn straten met deze stenen uitgevoerd. In Overvecht voeren we asfaltwegen uit met een gootje van deze waterdoorlatende stenen.

In de komende jaren wordt dit in veel straten in Utrecht toegepast. Hiermee wordt ook als het in de toekomst harder gaat regenen, wateroverlast voorkomen.

Hoe houden we het regenwater schoon?

Als het regenwater direct de grond of de watergang instroomt, is het belangrijk dat zo min mogelijk milieuonvriendelijke stoffen in het schoon hemelwaterriool komen. Daarom is het beter als u geen auto's wast op straat, de stoep en uw balkon niet schrobt met chloor of zeep en geen gebruik maakt van onkruidbestrijdingsmiddelen. Bij aansluiting op het schoon hemelwaterriool kan de regenpijp ook niet gebruikt worden als afvoer voor bijvoorbeeld de wasmachine.

Groene daken

De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken, die regenwater kunnen vasthouden, door de verstrekking van subsidies. Hierdoor hoeft minder regenwater via het riool te worden afgevoerd.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier