Water Wateroverlast souterrains en kelders

Ontstaan en maatregelen wateroverlast in huis

Lees meer over hoe wateroverlast in souterrains of kelders ontstaat en welke maatregelen u kunt nemen om wateroverlast te voorkomen.

Informatie over de wateroverlast in de souterrainwoningen Zeeheldenbuurt en Lombok. Resultaten van de gehouden bewonersbijeenkomsten, bezoek van de gemeenteraad, uitkomsten van de onderzoeken en vervolgstappen. Meer informatie wateroverlast in Lombok en de Zeeheldenbuurt.

Hoe kan wateroverlast in souterrains en kelders ontstaan?

Meestal is het waterpeil in het openbaar riool lager dan het vloerpeil van het souterrain. Het afvalwater vanuit de woning en dus ook vanuit het souterrain kan dan vrij afstromen naar het openbaar riool.

In het souterrain bevinden zich vaak sanitaire voorzieningen zoals een douche- of schrobputje, toilet, wastafel of wasmachineafvoer.
Bij zware regenval kan de stijgende waterstand in het openbaar riool boven het vloerpeil van het souterrain komen, waardoor rioolwater dan niet meer van de woning afstroomt, maar juist ernaartoe.
Het overstroompeil (terugstuwhoogte) van het openbaar riool is meestal het niveau van de straat zelf. In het geval van sanitaire voorzieningen in een souterrain is het overstroompeil het laagst gelegen toestel. Woningen met een souterrain krijgen daarom te maken met wateroverlast. Zeker wanneer de afvalwaterstromen niet gescheiden van elkaar zijn uitgevoerd.

Maatregelen om wateroverlast te voorkomen

Voorzieningen ter voorkoming van wateroverlast in souterrainwoningen en kelders zijn opgenomen in de bouwregelgeving. Als de binnenriolering volgens de regels is aangelegd, kan er eigenlijk niet veel misgaan. Tegenwoordig zijn souterrains vaak als woonruimten ingericht met volledig ingerichte badkamers en zijn deze onder vrij verval aangesloten op het openbare riool.

Aanpassingen om wateroverlast te voorkomen:

U kunt een rioolwaterpomp in de gebouwriolering (laten) plaatsen

U kunt een terugslagklep in de gebouwriolering (laten) plaatsen.

Als de afvalwaterstromen van huishoudelijk afvalwater en regenwater gescheiden van elkaar zijn uitgevoerd tot buiten de woning kan de regenpijp aan de voorzijde gewoon afvoeren. Vaak is een regenpijp aan de achterzijde van de woningen aangesloten op gebouwriolering waar ook huishoudelijk afvalwater op loost. Er kan dan geen regenwater worden afgevoerd wanneer de klep is dichtgegaan. Het is dan raadzaam om door een vakman uit te laten zoeken hoe de afvoer van regenwater op een andere manier gewaarborgd kan worden.

Aansprakelijkheden

De woningeigenaar is zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn gebouwriolering die is aangesloten op de openbare riolering. Een niet goed functionerende gebouwriolering is immers nadelig voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat u als woningeigenaar preventieve maatregelen neemt om zo schade door wateroverlast in uw souterrain te voorkomen. De daarvoor noodzakelijke werkzaamheden kunt u het beste door een erkend installateur uit laten voeren. Voor regelgeving van particuliere gebouw- en buitenriolering zie het Bouwbesluit, de NEN 3215 en de NTR 3216.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier