Water Waterproof Lombok

In Lombok hebben bewoners van souterrainwoningen wateroverlast als het hard regent. De gemeente en bewoners ondernemen samen actie om dit te voorkomen. Bewoners nemen maatregelen in hun eigen woning. Zoals het plaatsen van een terugslagklep in het riool om te voorkomen dat er water uit het riool terugstroomt via de wc. De gemeente legt in de straat een speciaal hemelwaterriool aan.

Samen aan de slag om wateroverlast te voorkomen

Een van de belangrijkste maatregelen is een nieuw hemelwaterriool. Dit riool is speciaal voor de afvoer van regenwater. In het eerste kwartaal van 2018 nodigt de gemeente aannemers uit om met een aanbod te komen voor de aanleg van een nieuw hemelwaterriool in Lombok. We verwachten dat de werkzaamheden hiervoor dan in het derde en vierde kwartaal van 2018 en in het eerste kwartaal van 2019 zijn.

Onafhankelijk advies over maatregelen

De gemeente wil bewoners en eigenaren graag de mogelijkheid bieden om onafhankelijk advies te krijgen over de beste oplossing voor wateroverlast in hun tuin en woning. Het doel van dit onafhankelijk advies is om op detailniveau te bekijken op welke manier bewoners het meest efficiënt het regenwater kunnen verwerken. Bijvoorbeeld met terugslagkleppen en via een leiding onder of door de woning naar het nieuwe hemelwaterriool, of via berging en infiltratie in de tuin.

We zijn nu in gesprek met een onafhankelijk adviesbureau. Dat bureau kan ook samen met bewoners en eigenaren kijken naar maatregelen die bewoners misschien al zelf hebben genomen, of die vorige bewoners hebben genomen. Eigenaren betalen zelf de kosten van dit onafhankelijk advies, maar kunnen hiervoor wel subsidie aanvragen.

Subsidieregeling voor advies en maatregelen

Als uw tuin of pand lager ligt dan de straat en het pand onderdeel was van de woningrenovatie in 2002-2004, dan kunt u subsidie aanvragen voor de werkzaamheden om de riolering te verbeteren. De subsidieregeling geldt voor eigenaren en/of bewoners van de souterrainwoningen aan de Laurens Reaalstraat 2 t/m 12 (even), Leidsekade 77 t/m 94 en de J.P. Coenstraat 1 t/m 93.
Lees meer over de subsidieregeling

Bodemverontreiniging gevonden in twee huizenblokken

Voor het project Waterproof Lombok is bodemonderzoek gedaan naar de afwatering van tuinen in Lombok. Tijdens dit onderzoek is in een aantal tuinen een verhoogd gehalte aan lood gemeten. De gemeente wil weten welke omvang de bodemverontreiniging heeft en is daarom in oktober 2017 gestart met een nieuw onderzoek. Daarvan zijn de resultaten inmiddels bekend.
Lees meer over het bodemonderzoek in Lombok

Wat kunt u zelf doen tegen wateroverlast?

De gemeente Utrecht heeft samen met bewoners uit Lombok en de Zeeheldenbuurt een handleiding opgesteld met maatregelen tegen wateroverlast. In de handleiding Waterproof (pdf, 2.9 MB) vindt u informatie over wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen. In de handleiding staan tips en uitleg over verschillende maatregelen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

In de nieuwsbrief Waterproof Lombok leest u telkens de laatste stand van zaken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier