Water Verstoppingen

Rioolwerkzaamheden

Mijn riool (huisaansluiting) is verstopt

  • Als u huurder bent, neem dan contact op met de huiseigenaar of uw woningbouwvereniging. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.
  • Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering tot 0,5 meter buiten uw perceelsgrens. Alles wat daarbuiten ligt is gemeentegrond. U kunt contact opnemen met een loodgieter of ontstoppingsbedrijf. Die onderzoekt de oorzaak van de verstopping en zal deze in de meeste gevallen verhelpen. De loodgieter mag geen problemen op gemeentegrond oplossen.

Probleem op gemeentegrond? Bel de gemeente

Dus: heeft uw loodgieter met behulp van camera-inspectie een probleem op gemeentegrond geconstateerd, belt u dan 14 030. Voor urgente problemen is dit nummer 24 uur per dag bereikbaar. Met minder urgente problemen kunt u tijdens kantoortijden terecht.

Kosten

Als de gemeente de oorzaak komt achterhalen en eventueel het probleem verhelpt, wordt u vooraf gevraagd een machtiging van € 225 te tekenen. Als het probleem toch niet in het gemeentelijk deel van de huisaansluiting zit, worden deze kosten in rekening gebracht, anders wordt de machtiging teniet gedaan.

Veel verstoppingen worden veroorzaakt door verkeerd rioolgebruik. Kijk wat u wel en niet door gootsteen, toilet en afvoerputje mag spoelen op www.nietinhetriool.nl

Een rioollucht in huis

Bel eerst een loodgieter, deze kan voor u vaststellen wat het probleem is.

Plassen water op straat, fietspad of parkeerplaats

Tijdens buien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen en blijft er enige tijd water staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. Als het langer duurt, meld het dan.

Verstopte duiker (buis onder de weg)

Een duiker is een buis onder de weg, die watergangen met elkaar verbindt. Meld het als u gezien heeft dat het water niet goed doorstroomt. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Melding doen

Verstopte riolen of wateroverlast in de buitenruimte?

Doe een melding