Water Watergangen

De gemeente, de waterschappen en Rijkswaterstaat onderhouden de watergangen in Utrecht, zoals de grachten, vaarten en slootjes.

Waterverontreiniging

De verschillende partijen dragen zorg voor schoon water. Bij waterverontreiniging is snel handelen belangrijk om te voorkomen dat het erger wordt. Dus heeft u waterverontreiniging, zoals olie of gevaarlijk afval gesignaleerd? Of ligt er zwerfvuil in het water?

Waterplanten, bagger en kroos

Het water en de oever staan vol met planten of het water ligt vol met kroos of bagger. Meld het als u de Grote Waternavel ziet of andere woekerplanten. 

Dode of zieke watervogels en vissen in of langs het water

Bij meerdere dode dieren en warm weer (hoger dan 20 graden) is haast geboden om in actie te komen, omdat het gevaar groot is dat de sterfte zich uitbreidt als het om de ziekte botulisme gaat.

  • Bel direct 14 030 om uw melding telefonisch door te geven.
  • In het weekend kunt u overdag bellen met de Dierenambulance (030 - 273 16 00).

Muskusrat gezien?

Muskusratten leveren door hun graafgedrag veel gevaar op. Ze graven gangen en holen in de kaden en langs watergangen. Het dier is van kop tot staart zestig centimeter groot, en zwemt met zijn rug boven water. Heeft u een muskusrat gezien?

Het waterpeil in de sloot of vijver is te hoog of stroomt over

Na hevige buien is het normaal dat het waterpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn. Meld het als het waterpeil langere tijd te hoog blijft.

Het oppervlaktewaterpeil in het watersysteem Leidsche Rijn mag hoog blijven. Voor een goede waterkwaliteit wordt het regenwater zo lang mogelijk in het gebied vastgehouden. Als er echter problemen ontstaan door het hoge waterpeil,  meld het dan.

Het openbaar water stinkt

Stinkt de sloot of gracht bij u in de buurt? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Als u het meldt kan de beheerder langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Melding doen

Verstopte riolen of wateroverlast in de buitenruimte?

Doe een melding