Water Wateroverlast

Water in uw kelder, kruipruimte, tuin, poort of brandgang of bedrijfsterrein

Als u water in uw kelder, kruipruimte of tuin hebt, kan dat komen door te hoog grondwater. De gemeente kan dat voor u vaststellen. Ook kunnen wij u adviseren over de te treffen maatregelen. Lees meer over de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater.

Wateroverlast in uw souterrain

Heeft uw huis een souterrain? Dan kan het voorkomen dat u bij zware neerslag overlast hebt door rioolwater. Lees meer over de maatregelen die u kunt nemen om overlast te voorkomen.

Melding doen

Verstopte riolen of wateroverlast in de buitenruimte?

Doe een melding

Oorzaken

Wateroverlast kan diverse oorzaken hebben.

Wateroverlast door grondwater

Om vast te stellen of het probleem wordt veroorzaakt door te hoog grondwater, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan u ook adviseren over de te treffen maatregelen. Lees meer over de gemeentelijke zorgplicht voor grondwater.

Wateroverlast door hemelwater

  • Als u hebt vastgesteld dat het probleem veroorzaakt wordt door hemelwater dat bovengronds over openbaar terrein uw perceel op stroomt, kunt u contact opnemen met de gemeente.
  • Als u hebt vastgesteld dat het probleem veroorzaakt wordt door hemelwater dat bovengronds vanuit omliggend gebied (omwonenden) uw perceel op stroomt, kunt u contact opnemen met de eigenaar van de aangrenzende woning.

Wateroverlast door rioolwater

Heeft uw huis een souterrain, dan kan het voorkomen dat u bij zware neerslag overlast ondervindt door rioolwater. De hoeveelheid water zorgt er voor dat het riool het water niet snel genoeg kan opnemen. Lees meer over de maatregelen die u kunt nemen om overlast te voorkomen.

Om vast te stellen of het probleem veroorzaakt wordt door water uit het riool, kunt u zelf een deskundige inschakelen om te onderzoeken of:

  • uw riolering nog intact is
  • uw riolering voldoet aan de bouwschriften

Vochtproblemen in huis

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis. Om dit soort problemen op te lossen, moet u eerst de oorzaak vinden. De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente kan u adviseren over de te treffen maatregelen. 

Plassen water op straat, fietspad of parkeerplaats

Kolken en rioolbuizen zorgen voor de afvoer van regenwater. Tijdens buien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen en blijft er enige tijd water staan. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zakken. Doe een melding als het langer duurt of als een kolk zichtbaar verstopt is. De gemeente komt dan om het probleem te verhelpen.

Plassen water in het groen, zoals een park, speelveld of wadi

Na hevige buien is het normaal dat het enige tijd duurt voordat water weg kan zakken in het groen, en blijft er enige tijd water staan. In een park of speelveld kan het een dag duren en in een wadi 2 dagen. Doe een melding als het langer duurt. De gemeente kan dan de oorzaak achterhalen.

Te hoog waterpeil in sloot of vijver

Is het waterpeil in de sloot of vijver hoger dan normaal? Na hevige buien is het normaal dat het waterpeil enige tijd stijgt. Binnen een dag hoort het peil weer normaal te zijn. Meld het als het waterpeil langere tijd te hoog blijft.

Het oppervlaktewaterpeil in het watersysteem Leidsche Rijn mag hoog blijven. Voor een goede waterkwaliteit wordt het regenwater zo lang mogelijk in het gebied vastgehouden. Als er echter problemen ontstaan door het hoge waterpeil, meld het dan.