Water Wateroverlast voorkomen: Waterproof030

Het regent steeds vaker en harder. Tegelijkertijd verschijnen er in Utrecht meer gebouwen, asfalt en betegelde tuinen. Daardoor kan het water geen kant op, wat schade en overlast veroorzaakt. Dit willen we in de toekomst voorkomen door onze stad waterproof te maken. Geef regen de ruimte voor een Waterproof030!

Samen aan de slag

In het plan Gemeentelijke watertaken (pdf, 13.1 MB) staat wat de gemeente doet om wateroverlast te voorkomen. We zorgen bijvoorbeeld dat ons rioolstelsel goed werkt: op sommige plekken leggen we een apart riool aan voor de afvoer van regenwater. Ook proberen we asfalt of stenen te vervangen voor groen. Maar niet alle grond in Utrecht is van de gemeente. Ongeveer 60% is van inwoners en bedrijven. Daarom is het belangrijk dat we samen aan de slag gaan om Utrecht waterproof te maken.

Maak uw tuin waterproof

U kunt vandaag al iets doen om Utrecht meer waterproof te maken:

  • Vervang tegels door een geveltuintje.
  • Kies planten die bij uw tuin passen, die vragen weinig onderhoud.
  • Maak uw tuin watervriendelijk met minder tegels en meer groen.
  • Breng hoogteverschillen aan in uw tuin. Zo kan in de lage delen water blijven staan. 
  • Koppel uw regenpijp af. Het regenwater komt dan niet in het riool terecht maar direct bij uw planten. Ook kunt u het regenwater opvangen in een regenton.
  • Gebruik regenwater voor uw fontein of vijver.
  • Laat een groen dak of een groene gevel aanleggen. Daar kunt u subsidie voor aanvragen.

Maak uw huis waterproof

Als het veel en hard regent, stijgt de waterstand in het openbaar riool. In souterrains en kelders kan het rioolwater dan naar binnen stromen via douche- of afvoerputjes, de wasmachineafvoer of het toilet. Eigenaren en bewoners moeten zelf maatregelen nemen om dit te voorkomen. Ze kunnen bijvoorbeeld een terugslagklep plaatsen. Een goed werkende terugslagklep slaat dicht als het waterpeil in het openbaar riool hoger staat dan het souterrain. Er komt dan geen water meer in of uit het souterrain. Zakt het waterpeil in het openbaar riool weer, dan gaat de klep weer open en kan het water naar het riool stromen. Kijk voor meer maatregelen in de handleiding waterproof (pdf, 2.9 MB).

Maak uw straat waterproof

Wilt u helpen om wateroverlast in uw straat te voorkomen? Dat kan door uw straat groener te maken, samen met andere bewoners. U kunt hiervoor een bijdrage aanvragen uit het Initiatievenfonds. Zo legden bewoners van de Griftstraat en de Poortstraat geveltuinen aan en maakten bewoners van de Vermeulenstraat hun appartementencomplex groener. In de speeltuin aan het Kernkampplantsoen kwam gras in plaats van de rubberen tegels.

Gemeente helpt buurten waterproof te maken

De gemeente helpt bewoners om hun buurt waterproof te maken. Dat doen we op verschillende plaatsen in de stad. Ook combineren we nieuw- en verbouwprojecten met het aanleggen van groen of het verwijderen van asfalt of tegels.

Waterproof Lombok

In Lombok hebben bewoners van souterrainwoningen wateroverlast als het hard regent. De gemeente en bewoners ondernemen samen actie om dit te voorkomen. Bewoners nemen maatregelen in hun eigen woning. Zoals het plaatsen van een terugslagklep in het riool. Zo zorgen ze dat er geen water uit het riool terugstroomt via de wc. De gemeente legt in de straat een speciaal regenwaterriool aan.

Waterproof Zeeheldenbuurt

Ook in de Zeeheldenbuurt hebben bewoners van souterrainwoningen last van water. Op dezelfde manier als in Lombok ondernemen gemeente en bewoners samen actie om dit te voorkomen. 

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Logo Waterproof030 Geef regen de ruimte