Water Waterproof Lombok

In Lombok hebben bewoners van souterrainwoningen wateroverlast als het hard regent. De gemeente en bewoners ondernemen samen actie om dit te voorkomen. Bewoners nemen maatregelen in hun eigen woning. Zoals het plaatsen van een terugslagklep in het riool om te voorkomen dat er water uit het riool terugstroomt via de wc. De gemeente legt in de straat een speciaal hemelwaterriool aan.

Aanleg hemelwaterriool

Een van de belangrijkste maatregelen is een nieuw hemelwaterriool. Dit riool is speciaal voor de afvoer van regenwater. Dit riool komt in een deel van de J.P. Coenstraat, de Leidsekade en de Laurens Reaalstraat te liggen. Op 24 september 2018 is de gemeente begonnen met de aanleg van het hemelwaterriool. In februari 2019 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Onafhankelijk advies over maatregelen

De gemeente wil bewoners en eigenaren graag de mogelijkheid bieden om onafhankelijk advies te krijgen over de beste oplossing voor wateroverlast in hun tuin en woning. Het doel van dit onafhankelijk advies is om op detailniveau te bekijken op welke manier bewoners het meest efficiënt het regenwater kunnen verwerken. Bijvoorbeeld met terugslagkleppen en via een leiding onder of door de woning naar het nieuwe hemelwaterriool, of via berging en infiltratie in de tuin.

Adviesbureau de Jonge Milieu Adviseurs (JMA) geeft u onafhankelijk advies over maatregelen voor uw woning. JMA komt uw woning bekijken en maakt een rapport van het bezoek, zodat u de informatie helder op een rij hebt. In het rapport leest u:

  • algemeen inzicht in welke maatregelen nodig zijn in uw woning
  • waar in uw woning bij hevige neerslag problemen ontstaan
  • wat specifieke, te nemen maatregelen zijn
  • de kosten van de maatregelen
  • waar u de juiste vakmensen vindt voor de maatregelen

Het advies van JMA kost € 250,- (inclusief btw). De kosten voor dit advies vallen onder de subsidieregeling, ook als u het advies in het rapport niet opvolgt.

Wilt u gebruikmaken van het advies van JMA? Neem dan contact op via waterproof@utrecht.nl.

Subsidieregeling voor advies en maatregelen

Als uw tuin of pand lager ligt dan de straat en het pand onderdeel was van de woningrenovatie in 2002-2004, dan kunt u subsidie aanvragen voor de werkzaamheden om de riolering te verbeteren. De subsidieregeling geldt voor eigenaren en/of bewoners van de souterrainwoningen aan de Laurens Reaalstraat 2 t/m 12 (even), Leidsekade 77 t/m 94 en de J.P. Coenstraat 1 t/m 93.

Eind augustus krijgen de eigenaren die een overeenkomst hebben getekend voor de gestuurde boring de overeenkomst terug, met een uitleg over hoe aanvragen van de subsidie hiervoor werkt.
Lees meer over de subsidieregeling

Bodemverontreiniging gevonden in twee huizenblokken

Voor het project Waterproof Lombok is bodemonderzoek gedaan naar de afwatering van tuinen in Lombok. Tijdens dit onderzoek is in een aantal tuinen een verhoogd gehalte aan lood gemeten. De gemeente wil weten welke omvang de bodemverontreiniging heeft en is daarom in oktober 2017 gestart met een nieuw onderzoek. Daarvan zijn de resultaten inmiddels bekend.
Lees meer over het bodemonderzoek in Lombok

Wat kunt u zelf doen tegen wateroverlast?

De gemeente Utrecht heeft samen met bewoners uit Lombok en de Zeeheldenbuurt een handleiding opgesteld met maatregelen tegen wateroverlast. In de handleiding Waterproof (pdf, 2.9 MB) vindt u informatie over wat u zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen. In de handleiding staan tips en uitleg over verschillende maatregelen.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

In de nieuwsbrief Waterproof Lombok leest u telkens de laatste stand van zaken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Documenten informatieavond 11 september

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier